TENERGO Brno, a.s.

Křenová 65

602 00, Brno

  • +420 543531651
www.tenergobrno.cz

Předmět činnosti firmy TENERGO Brno, a.s.

Zajišťujeme – činnosti podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

komplexním servisem poradců rozumíme skutečnost, že každý poradce by měl být schopen svému partnerovi – zákazníkovi - umět nabídnout komplexní orientaci v daném problému, tzn. že bude schopen citlivě posoudit všechny vlivy, které vstupují do řešení daného problému ve vzájemně provázaných vztazích. Jsme schopni nabídnou zákazníkovi orientaci v množině informací, která je mu nejrůznější formou prezentována (propagační materiály, mítinky, semináře, diskusní fóra, veletrhy, kongresy apod.) a tím mu efektivně pomoci v orientaci při řešení jeho problému v dané oblasti, která souvisí s energetikou, ekonomií, organizací a finančnictvím.

Další informace o firmě TENERGO Brno, a.s.

  • IČ : 26219417
  • DIČ : CZ26219417
  • Počet zaměstnanců : 25
  • Datum založení : 1.1.2000

Klasifikace a obory firmy TENERGO Brno, a.s.