Vratimovské služby spol. s r.o.

Jana Žemly 1083

739 32, Vratimov

Předmět činnosti firmy Vratimovské služby spol. s r.o.

- údržba veřejné zeleně
- údržba veřejného osvětlení
- údržba místních komunikací
- nakládání s odpady
- silniční nákladní doprava
- hospodaření v příměstském lese
- údržba hřbitovů
- pohřební služby

Další informace o firmě Vratimovské služby spol. s r.o.

 • IČ : 25832808
 • DIČ : CZ25832808
 • Datum založení : 1.1.1999

Klasifikace a obory firmy Vratimovské služby spol. s r.o.

Klíčová slova

 • údržba

 • nákladní

 • pohřební

 • hřbitovů

 • lese

 • příměstském

 • hospodaření

 • doprava

 • silniční

 • veřejné