INGSTAV s.r.o.

Klůček 878

472 01, Doksy

 • +420 487872201
www.ingstav-doksy.cz

Předmět činnosti firmy INGSTAV s.r.o.

Hlavní činností firmy jsou komplexní dodávky podzemních inženýrských sítí (vodovodů, kanalizací, jímek, odlučovačů) a dopravních staveb (komunikace, parkoviště, zpevněné a izolované plochy, chodníky atp.), zabýváme se realizací hřišť a sportovišť pro mládež, výstavbou opěrných zdí, zděných i montovaných oplocení, částečně i stavbami ekologickými (podíleli jsme se například na uzavírání a rekultivacích několika skládek TKO a zajišťovali opravy hrází rybníků) a - v menší míře - i stavitelstvím pozemním.

Další informace o firmě INGSTAV s.r.o.

 • IČ : 40232191
 • DIČ : CZ40232191
 • Počet zaměstnanců : 50
 • Datum založení : 1.1.1991

Klasifikace a obory firmy INGSTAV s.r.o.

Klíčová slova

 • hlavní

 • uzavírání

 • zdí

 • zděných

 • montovaných

 • oplocení

 • částečně

 • stavbami

 • ekologickými

 • podíleli