S O V I S s. r. o.

Pardubická 270

500 04, Hradec Králové

 • +420 495000511
www.sovishk.cz

Předmět činnosti firmy S O V I S s. r. o.

Hlavní činností firmy SOVIS s.r.o. je výstavba a rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch vč. jejich odvodnění. Dále provádíme kanalizační a vodovodní přípojky a řady, úpravy toků řek, jejich koryt i břehů, zatrubnění potoků, zpevňování břehů, kamenné záhozy a rovnaniny, opěrné zdi, čištění a hloubení příkopů podél komunikací. Také realizujeme pokládky betonových zámkových dlažeb, žulových kostek, zatravňovacích tvárnic, přídlažeb a betonových obrub.

Další informace o firmě S O V I S s. r. o.

 • IČ : 25253697
 • DIČ : CZ25253697

Klasifikace a obory firmy S O V I S s. r. o.

Klíčová slova

 • břehů

 • komunikací

 • betonových

 • hlavní

 • podél

 • rovnaniny

 • opěrné

 • zdi

 • čištění

 • hloubení