Ing. Aleš Čech

Chládkova 10

616 00, Brno

Předmět činnosti firmy Ing. Aleš Čech

Kompletní geodetické práce pro katastr nemovitostí, dělení pozemků, zaměření staveb pro kolaudaci, vytýčení vlastnických hranic, podklady pro projekty, polohopisná a výškopisná měření. Vytyčení staveb, zaměřování inženýrských sítí, fasád.

Další informace o firmě Ing. Aleš Čech

 • IČ : 68116861
 • DIČ : CZ6504280332
 • Počet zaměstnanců : 5
 • Datum založení : 1.1.1994

Klasifikace a obory firmy Ing. Aleš Čech

Klíčová slova

 • staveb

 • kompletní

 • podklady

 • sítí

 • inženýrských

 • zaměřování

 • vytyčení

 • měření

 • výškopisná

 • polohopisná