Základní škola, Brno, Krásného 24

Krásného 24

636 00, Brno-Židenice

  • +420 548226063
www.zskrasneho.cz
Logo Základní škola, Brno, Krásného 24Doporučujeme

Předmět činnosti firmy Základní škola, Brno, Krásného 24

Historie naší školy začíná 9.2.1964, kdy se poprvé otevřely její dveře žákům. Základní škola byla postavena uprostřed nového sídliště v Juliánově na ulici Krásného. O krásu se sice v naší škole neustále staráme, ale původ názvu není od slova krásný ve významu pěkný, nýbrž je ulice pojmenovaná podle Miloše Krásného, kterého nacisti v roce 1942 popravili v Praze za účast v odboji.

Juliánov byl původně vsí pod Bílou horou, založenou v roce 1789. Německé jméno Julienfeld bylo odvozeno od Juliany, dcery majitele dvora, který ves založil. Roku 1849 se vesnice stala součástí Židenic jako jejich osada. V průběhu 1. poloviny 60. let 20. století se jihovýchodně od bývalého Juliánova začalo stavět jedno z prvních brněnských panelákových sídlišť, jehož součástí je i naše škola. Stavba sídliště začala podle projektu Pavla Krchňáka. Centrem sídliště je Juliánovské náměstí,od kterého je naše škola vzdálena necelých 100 metrů a které bylo v roce 2019 revitalizováno, proběhla rekonstrukce fontány s barevně nasvícenými vodotrysky, vysazeny stromy a dodán mobiliář.

Kolem školy jsou rozlehlé travnaté plochy a nová stromová výsadba. Budova má vlastní rozsáhlou zahradu a multifunkční hřiště.

Zpočátku její existence tu bylo vyučováno kolem 800 žáků, dnes má kapacitu 500 žáků. Postupem doby, jak sídliště stárlo a ubývalo žáků, se přestalo i s vyučováním na směny.

Škola má dnes několik odborných pracoven, které léta slouží svému účelu:

učebnu informatiky,
od školního roku 2020/2021 počítáme s vybavením mobilní počítačové učebny v rámci projektu Šablony III,
hudebnu,
zrcadlový sál pro výuku veškerých pohybových aktivit od aerobicu po taneční výchovu,
v roce 2019 zrekonstruovanou učebnu chemie, fyziky a přírodopisu,
učebnu matematiky,
výtvarný a keramický ateliér,
školní kuchyňku,
učebnu polytechnické výchovy,
tělocvičnu.

Další informace o firmě Základní škola, Brno, Krásného 24

  • IČ : 49467247
  • Počet zaměstnanců : 100
  • Datum založení : 1.1.2000

Klasifikace a obory firmy Základní škola, Brno, Krásného 24

Klíčová slova

  • školy