Řídel Geodet s.r.o.

Kněžskodvorská 25

370 04, České Budějovice

 • +420 604336134
www.geodetridel.cz

Předmět činnosti firmy Řídel Geodet s.r.o.

Kompletní zeměměřické služby v oblasti stavební geodézie: - vytyčovací práce v průběhu stavby - tvorba bodových polí a vytyčovacích sítí včetně stabilizace - podklady pro projektovou dokumentaci - podklady pro kolaudační řízení - kontrolní měření stavebních objektů - dlouhodobé sledování posunů a deformací stavebních objektů - dokumentace skutečného provedení staveb a průběhu inženýrských sítí dle směrnic správc? ? - zaměřování konstrukcí jeřábových drah a jeřábů - zaměření a výpočty kubatur tvorba účelových map Kompletní zeměměřické služby v oblasti katastru nemovitostí: - zajišťování potřebných dat z KN - vytyčování a stabilizace vlastnických hranic - geometrické plány - věcná břemena (služebnosti) Zeměměřický servis pro drobné stavebníky: - zaměření stávajícího terénu - výpočet kubatur zemních prací - vyznačení průběhu vlastnických hranic - vytyčení projektovaných částí stavebních objektů - dokumentace skutečného provedení - geometrický plán včetně podkladů pro kolaudaci Církevní restituce: - zajištění historických materiálů na katastrálních úřadech - porovnání stavů v historických evidencích - vytyčení vlastnických hranic - geometrické plány

Další informace o firmě Řídel Geodet s.r.o.

 • IČ : 28135849

Klíčová slova

 • vlastnických

 • průběhu

 • hranic

 • stavebních

 • objektů

 • kompletní

 • včetně

 • skutečného

 • dokumentace

 • vytyčení