Studenti pro studenty, o.s.

Technická 3058/10

616 00 , Brno

  • +420 774 863 371
sps-fekt.cz

Předmět činnosti firmy Studenti pro studenty, o.s.

Dobrovolný spolek Studenti pro studenty je zájmové sdružení studentů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Jedná se o největší studentskou organizaci působící na této fakultě. Cílovou skupinu SPS tvoří studenti fakulty, potažmo i celého VUT. Hlavním posláním SPS je zkvalitňování a obohacování studentského života. Toho je docíleno pořádáním nejrůznějších kulturních, sportovních, společenských a zábavních akcí. SPS také vydává časopis e-fekt, který je určen hlavně studentům FEKTu. Mezi další činnosti SPS patří řešení studentských problémů a pomoc studentům nastupujícím do prvních ročníků bakalářského studia zorientovat se na fakultě. SPS spolupracuje aktivně s vedením fakulty a Studentskou komorou Akademického senátu na řešení problémů a chodu fakulty. Dále spolupracuje se studentskými organizacemi na jiných fakultách i univerzitách.

Další informace o firmě Studenti pro studenty, o.s.

  • IČ : 22891331