Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

17. listopadu 138/14

680 01, Boskovice

 • +420 516452527
www.svazek-boskovice.cz
Logo Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcíDoporučujeme

Předmět činnosti firmy Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Účelem svazku je zabezpečení zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod obcí sdružených ve svazku a rozvoj vodárenských soustav, kanalizací a ČOV.

Dobrovolný svazek zahrnuje v současné době 76 členských obcí.

Svazek má ve správě 725,238 km vodovodních sítí a 276,492 km kanalizací, 14 čističek odpadních vod, pět úpraven vod a 3 odkyselovací stanice. Pokud jde o vodní zdroje, máme 199 jímacích objektů na 84 vodních zdrojích o celkové minimální vydatnosti 366 l/s, a také 133 vodojemů o celkovém objemu 30 363 m3.

Další informace o firmě Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

 • IČ : 49468952
 • DIČ : CZ49468952
 • Počet zaměstnanců : 10

Klasifikace a obory firmy Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Klíčová slova

 • vod

 • svazku

 • odpadních

 • kanalizací

 • účelem

 • zdroje

 • čističek

 • úpraven

 • odkyselovací

 • stanice