Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Pikartská 1337/7

716 00, Ostrava - Radvanice

 • +420 597329061
www.btklastr.cz

Předmět činnosti firmy Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Bezpečnostně technologický klastr vznikl v roce 2010 za účelem posilování bezpečnosti v České republice, zvyšování konkurenceschopnosti členských firem a podpory vědy a výzkumu v oblastech bezpečnosti. Sdružujeme firmy, které se zabývají bezpečností v nejrůznějších oborech a pracujeme v těchto pracovních skupinách: Security, Safety, Ekologie, Vzdělávání a Výzkum a vývoj. V rámci výše uvedených oblastí nabízíme autorizované měření znečištění ovzduší, konzultace a poradenství, zpracování studií, posudků či bezpečnostních doporučení, podporujeme transfer technologií a know-how mezi výzkumnou a aplikační sfé rou, iniciujeme VaV a inovační aktivity. Poskytujeme služby v oblasti dotačního a projektového poradenství a realizujeme rovněž své vlastní projekty se zapojením členů. Pořádáme vzdělávací semináře, workshopy či odborné konference za účelem rozvoje bezpečnosti a věnujeme se také vzdělávání zaměstnanců členů klastru.

Další informace o firmě Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

 • IČ : 22873643
 • DIČ : CZ22873643
 • Počet zaměstnanců : 1

Klasifikace a obory firmy Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Klíčová slova

 • bezpečnosti

 • poradenství

 • účelem

 • bezpečnostně

 • transfer

 • iniciujeme

 • sférou

 • aplikační

 • výzkumnou

 • knowhow