Zuzana Červenková - konzervace a restaurování historických textilií

Studnice 10

547 01, Studnice

Předmět činnosti firmy Zuzana Červenková - konzervace a restaurování historických textilií

Konzervací a restaurováním historických textilií se profesně zabývám téměř 28 let. Pracuji na základě udělení licence MK ČR. Snažím se o co nejzodpovědnější přístup ke všem sbírkovým i nesbírkovým předmětům z hlediska odborného, historického i výtvarného. Konzervuji a restauruji všechny typy textilních předmětů, v poslední době prošlo mou restaurátorskou dílnou mnoho vojenských i spolkových praporů českých i zahraničních. Velmi úzce spolupracuji s kolegy restaurátory z ostatních oborů, takže předmět, který je zhotoven z několika materiálů zkonzervujeme nebo zrestaurujeme jako celek. Ceny jsou velmi příznivé. Spolupracuji s mnoha muzei v Čechách i v zahraničí.
Všechny předměty potřebují také vhodný obal a uložení, i v tom můžeme poradit a pomoci. I vystavení textilních předmětů vyžaduje velmi specifický přístup jak při zvolení vhodných instalačních pomůcek tak i podmínek, také tento problém můžeme vyřešit.

Další informace o firmě Zuzana Červenková - konzervace a restaurování historických textilií

 • IČ : 18854176

Klasifikace a obory firmy Zuzana Červenková - konzervace a restaurování historických textilií

Klíčová slova

 • velmi

 • spolupracuji

 • textilních

 • předmětů

 • přístup

 • můžeme

 • zrestaurujeme

 • příznivé

 • ceny

 • celek