SPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ VÝCHOVU ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Liberec XII-Staré Pavlovice, Jabloňová 564/43

460 01, Liberec (nečleněné město)

 • +420 604620319
www.shvcr.cz

Předmět činnosti firmy SPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ VÝCHOVU ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Společnost pro hudební výchovu České republiky (založena 1934) je zapsaným spolkem, navazujícím na dlouholetou a historicky významnou činnost, kterou jako Společnost pro hudební výchovu vyvíjela již od roku 1934, jako Česká hudební společnost od roku 1973 a jako občanské sdružení Společnost pro hudební výchovu České republiky v letech 2010 – 2014. Účelem spolku je sdružování všech, kdo se aktivně zajímají o hudební výchovu – z řad pedagogů i nepedagogické laické veřejnosti a prostřednictvím víkendových i letních seminářů, kurzů, tvůrčích dílen, přednášek, besed, diskusních fór, konferencí, koncertů a metodických materiálů jim umožnit další vzdělávání a profesní rozvoj nejen v oblasti hudební výchovy a práci s dětmi a mládeží, ale hledáním souvislostí mezi jednotlivými druhy umění (literatura, výtvarné umění a pod.) v oblasti kultury jako takové. Činnost SHV ČR z. s. je především vzdělávací a osvětová. Svou činností a projekty chce spolek reagovat na aktuální a progresivní trendy ve výuce předmětu hudební výchova v celé šíři jejího spektra a formou dalšího vzdělávání a přípravou studijních a metodických materiálů také zvyšovat úroveň pedagogické praxe. Jeho činnost by měla zároveň obohacovat kulturní život v místech svého působení a rozšiřovat tak i regionální kulturu o nové možnosti. SHV ČR spolupracuje s řadou subjektů ( MŠMT ČR, Česká školní inspekce, Česká filharmonie, Pedeagogické fakulty UK Praha, UJEP Ústí nad Labem ...) a podílí se na tvorbě strategických dokumentů (Standardy pro záklaní vzdělávání - hudební výchova, Revize RVP). a dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Nejvýznamnějšími položky v činnosti SHV ČR představují týdenní letní kurz Letní dílna hudební výchovy (každoročně v srpnu) a Hudební olympiáda ČR (soutěž pro žáky a studenty). Členem mohou být fyzické a právnické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

Další informace o firmě SPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ VÝCHOVU ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

 • IČ : 22758917

Klasifikace a obory firmy SPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ VÝCHOVU ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Klíčová slova

 • česká

 • činnost

 • hudební

 • letní

 • shv

 • společnost

 • spolku

 • výchovu

 • výchovy

 • vzdělávání