Administrativa - Asociace

Ambasády, konzuláty, diplomaté

Zobrazit jen kraj

90 nalezených firem

FLANDERS INVESTMENT AND TRADE c/o BELGIAN EMBASSY

Valdštějnská 6, 118 01 Praha 1
+420 257530626

Velvyslanectví Arménské republiky

Na Pískách 1411/95, 160 00 Praha 6
+420 220 518 175

Velvyslanectví Republiky Severní Makedonie

Na Větru 4, 162 00 Praha 6
+420 222 521 093

Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny

Opletalova 27, 110 00 Praha 1
+420 224 422 510

Velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky

Plzeňská 214, 150 00 Praha 5
+420 257 211 540

Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Thunovská 180/14, 118 00 Praha 1
+420 257 402 111

Apoštolská nunciatura

Voršilská 140/12, 110 00 Praha 1
+420 224 999 811

Velvyslanectví Gruzie

Mlýnská 22/4, 160 00 Praha 6
+420 233 311 749

Velvyslanectví Ukrajiny

Charlese de Gaulla 29, 160 00 Praha 6
+420 227 020 200

Velvyslanectví Turecké republiky

Na Ořechovce 69, 162 00 Praha 6
+420 224 311 402

Velvyslanectví Tuniské republiky

Nad Výšinkou 1325/7, 150 00 Praha 5
+420 244 460 652

Velvyslanectví Thajského království

Romaina Rollanda 3/481, 160 00 Praha 6
+420 220 571 435

Velvyslanectví Švýcarské konfederace

Pevnostní 588/7, 162 01 Praha 6
+420 220 400 611

Velvyslanectví Švédského království

Úvoz 13, 118 00 Praha 1
+420 220 313 200

Velvyslanectví Španělska

Badeniho 401/4, 170 00 Praha 7
+420 233 097 211

Velvyslanectví Syrské arabské republiky

Českomalínská 20/7, 160 00 Praha 6
+420 224 310 952

Velvyslanectví Suverénního řádu Maltézských rytířů

Velkopřevorské nám. 4, 118 00 Praha 1
+420 257 531 874

Velvyslanectví Srbské republiky

Mostecká 15, 118 00 Praha 1
+420 257 532 075

Velvyslanectví Spojených států amerických

Tržiště 15, 118 01 Praha 1
+420 257 022 000

Velvyslanectví Slovinské republiky

Pod Hradbami 15, 160 41 Praha 6
+420 233 081 211

Velvyslanectví Slovenské republiky

Pelléova 87/12, 160 00 Praha 6
+420 233 113 051

Honorární generální konzulát Singapurské republiky

Opletalova 27, 110 00 Praha 1
+420 224 091 385

Velvyslanectví Království Saúdské Arábie

Korunovační 622/35, 160 00 Praha 6
+420 257 316 606

Velvyslanectví Řecké republiky

Na Ořechovce 19, 162 00 Praha 6
+420 222 250 943

Velvyslanectví Ruské federace

Korunovační 36, 160 00 Praha 6
+420 233 374 100

Velvyslanectví Rumunska

Nerudova 5, 118 01 Praha 1
+420 257 531 019

Velvyslanectví Rakouské republiky

Viktora Huga 500/10, 151 15 Praha 5
+420 257 090 511

Velvyslanectví Portugalské republiky

Na Zátorce 10, 160 00 Praha 6
+420 257 311 230

Velvyslanectví Polské republiky

Valdštejnská 8, 118 01 Praha 1
+420 257 099 500

Velvyslanectví Peruánské republiky

Muchova 223/9, 160 00 Praha 6
+420 224 316 210

Honorární konzulát Paraguayské republiky

Sokolovská 22, 186 00 Praha 8
+420 775 641 348

Velvyslanectví Státu Palestina

Internacionální ul. 1307/12, 165 00 Praha 6
+420 233 544 224

Honorární konzulát Nového Zélandu

Malé náměstí 838/9, 110 00 Praha 1
+420 234 784 777

Velvyslanectví Norského království

Hellichova 458/1, 118 00 Praha 1
+420 257 111 500

Velvyslanectví Nizozemského království

Gotthardská 6/27, 160 00 Praha 6
+420 233 015 200

Honorární konzulát Nikaragujské republiky

Vlkova 19, 130 00 Praha 3
+420 606 762 792

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo

Vlašská 19, 118 01 Praha 1
+420 257 113 111

Velvyslanectví Mongolska

Na Marně 608/5, 160 00 Praha 6
+420 224 311 198

Velvyslanectví Spojených států mexických

V Jirchářích 151/10, 110 00 Praha 1
+420 283 061 530

Honorární konzulát Mauricijské republiky

Maiselova 25/4, 110 00 Praha 1
+420 224 811 274

Velvyslanectví Marockého království

Mickiewiczova 254/6, 160 00 Praha 6
+420 233 325 656

Honorární konzulát Maltské republiky

Spálená 51, 110 00 Praha 1
+420 224 815 372

Velvyslanectví Malajsie

Komornická 1852/25, 160 00 Praha 6
+420 234 706 600

Velvyslanectví Maďarské republiky

Pod Hradbami 17, 160 00 Praha 6
+420 220 317 200

Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství

Apolinářská 439/9, 128 00 Praha 2
+420 257 181 800

Velvyslanectví Lotyšské republiky

Hradešínská 3, 101 00 Praha 10
+420 255 700 881

Velvyslanectví Litevské republiky

Pod Klikovkou 1916/2, 150 00 Praha 5
+420 257 210 122

Velvyslanectví Libanonské republiky

Lazarská 6, 120 00 Praha 2
+420 224 934 656

Velvyslanectví Státu Kuvajt

Na Zátorce 26, 160 00 Praha 6
+420 220 570 781

Velvyslanectví Kubánské republiky

Jinonická 14, 150 00 Praha 5
+420 224 311 253