Vytvrzování- MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Vytvrzování celkové- MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.
Procesy tepelného zpracování, které mění mechanické vlastnosti celého dílu. Zvýšení tvrdosti se typicky dosahuje ohřevem materiálu na austenizační teplotu 790-1200°C s následným rychlým zchlazením (kalením) a popouštěním.

Vytvrzování vrstev
Metody chemicko-tepelného zpracování, jejichž účelem je vytvoření tvrdé povrchové vrstvy, odolné proti opotřebení při zachování přiměřené tvárnosti a odolnosti proti nárazu vevnitř dílu.

Cílené vytvrzování
Cílené vytvrzování pomocí indukčního ohřevu využívá k ohřevu povrchu dílu střídavý elektrický proud. Zahřátá část je rychle zchlazena a tím je zvýšena tvrdost vybrané oblasti.

https://www.kalirna.cz/