MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Hostovická 196

533 01, Pardubice - Černá za Bory

 • +420 466 671 062
www.kalirna.cz

Předmět činnosti firmy MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Tepelné zpracování kovů:
- vakuové kalení a žíhání
- chemicko tepelné zpracování
- kalení do soli, vody a oleje
- metalografie (příprava vzorků, rozbor)
- spektrální analýza

Další informace o firmě MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

 • Další telefon : +420 466 671 058
 • IČ : 28847555
 • DIČ : CZ28847555
 • Počet zaměstnanců : 42
 • Datum založení : 9.5.2012
 • Výrobce : ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Aktuální nabídka produktů a služeb firmy MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Tepelné zpracování neželezných kovů-

Nabízíme tepelné zpracování neželezných kovů, resp. jejich slitin. V této oblasti poskytujeme zejména žíhání a vytvrzování hliníkových materiálů.

https://www.kalirna.cz/

Žíhání- MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Různé způsoby žíhání snižují tvrdost, a tím usnadňují obrábění, zlepšují rovnoměrnost struktury či jinak zlepšují parametry polotovaru. Jedná se o různé kombinace ohřevu, výdrže a rychlosti chlazení.

Žíhání na měkko- MEDUNA vak ...

Karbonitridace- MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Karbonitridace kombinuje účinek sycení povrchu součástí zároveň dusíkem i uhlíkem za teploty 550°C až 590°C, tedy nižší než nitrocementace. Z atmosféry tvořené čpavkem a oxidem uhličitým (CO2) dusík a uhlík difundují do součástí, které jsou ve feriti ...

Kalení do vody/oleje- MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

K ohřevu ocelové (tedy elektricky vodivé) součásti se využívá elektromagnetická indukce. Tento proces vzniká, vložíme-li elektricky vodivý materiál dovnitř induktoru (cívky), jehož vinutím protéká střídavý elektrický proud. Tím se v dílu vlivem stříd ...

Vakuové kalení- MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Vakuový ohřev a kalení v plynu se používá ve speciálních vakuovatelných pecích. Prvním stádiem tohoto procesu je vyvakuování pece, následuje postupný ohřev s několika prodlevami na kalící teplotu, krátká výdrž na teplotě a poté ochlazení plynem.

Bainitické kalení- MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Bainitem se nazývá nelamelární směs feritu a cementitu, která se tvoří při kalení v rozmezí teplot přibližně 250 - 550°C. Prvně ji popsal v roce 1934 američan Edgar C. Bain. Kalení na bainit, nebo též izotermické kalení, spočívá v rychlém ochlazení o ...

Cementace- MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Cementací (cementováním) nazýváme proces nauhličování měkké oceli s nízkým obsahem uhlíku (typicky 0,1-0,2%). Uhlík, obsažený v atmosféře obklopující vsázku, se slučuje na povrhu oceli se železem a vzniká tak karbid, který se v železe rozpouští. Uhlí ...

Kalící lis- MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Kalení do lisu se od ostatních metod odlišuje v tom, že součást je po výdrži na teplotě kalení rychle přenesena pod lis, kde je mechanickou silou stlačena a uchována do jejího vychladnutí. Přenesení musí být provedeno co nejrychleji, aby nedošlo k vý ...

Vytvrzování- MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Vytvrzování celkové- MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.
Procesy tepelného zpracování, které mění mechanické vlastnosti celého dílu. Zvýšení tvrdosti se typicky dosahuje ohřevem materiálu na austenizační teplotu 790-1200°C s následn ...

Klíčová slova

 • Kalící lis

 • Vytvrzování celkové

 • Vytvrzování vrstev

 • Cílené vytvrzování

 • Kalící lis

 • Bainitické kalení

 • Vakuové kalení

 • Kalení do vody

 • Kalení do oleje

 • Kalení do soli

 • Zušlechťování

 • Cementace

 • Podtlaková cementace

 • Nitrocementace

 • Nitridace

 • Karbonitridace

 • Kalení do vody/oleje

 • Zušlechťování

 • Nitridace

 • Kalení polymerem

 • Žíhání

 • Karbonitridace

LogoKralPiva.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na KralPiva.cz
Kupón : IFIRMY10

 • Hostovická 196,
  533 01, Pardubice - Černá za Bory
 • +420 466 671 062
  +420 466 671 058
 • +420 466 671 054
 • Pouze v aplikaci LightData