Kalící lis- MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Kalení do lisu se od ostatních metod odlišuje v tom, že součást je po výdrži na teplotě kalení rychle přenesena pod lis, kde je mechanickou silou stlačena a uchována do jejího vychladnutí. Přenesení musí být provedeno co nejrychleji, aby nedošlo k výraznému poklesu teploty součásti, a tím k jejímu nedostatečnému zakalení pod lisem. Nepoužívá se chladícího média, součást chladne na klidném vzduchu, popř. se ochladí proudem stlačeného vzduchu.

Kalící lis nachází své uplatnění zejména při kalení slabostěnných menších součástí do cca 10mm síly stěny (desky, lišty, plechy), u kterých by došlo během konvenčního kalení do chladícího média (sůl, olej, voda) k nezanedbatelné ztrátě rovinnosti.

https://www.kalirna.cz/