Vakuové kalení- MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Vakuový ohřev a kalení v plynu se používá ve speciálních vakuovatelných pecích. Prvním stádiem tohoto procesu je vyvakuování pece, následuje postupný ohřev s několika prodlevami na kalící teplotu, krátká výdrž na teplotě a poté ochlazení plynem.

Z ochlazovacích plynů se nejčastěji používá N, dále Ar a také He. Vhodnou kombinací druhu plynu, jeho tlaku, rychlosti a charakteru proudění a intenzity chlazení lze dosáhnout relativně vysoké ochlazovací rychlosti, srovnatelné s ochlazovací rychlostí oleje. Oceli, které se běžně kalí ve vakuu a jsou ochlazovány plynem, jsou např. 17029, 19436, 19573 či 19830.

https://www.kalirna.cz/