Kalení do vody/oleje- MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

K ohřevu ocelové (tedy elektricky vodivé) součásti se využívá elektromagnetická indukce. Tento proces vzniká, vložíme-li elektricky vodivý materiál dovnitř induktoru (cívky), jehož vinutím protéká střídavý elektrický proud. Tím se v dílu vlivem střídavého magnetického pole indukují vířivé proudy, čímž dochází k ohřevu polotovaru.

Po rychlém ohřevu je ocelová součást rychle zchlazena zanořením do vodní nebo olejové lázně. Výsledkem je tvrdý povrch. Pevnost jádra zůstane ve stavu dodání.

Zařízení se skládá zejména z (i) pracovního prostoru s induktorem, (ii) generátoru, který zajišťuje tvorbu střídavého elektrického proudu, a (iii) kalicí lázně.

https://www.kalirna.cz/