Žíhání- MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Různé způsoby žíhání snižují tvrdost, a tím usnadňují obrábění, zlepšují rovnoměrnost struktury či jinak zlepšují parametry polotovaru. Jedná se o různé kombinace ohřevu, výdrže a rychlosti chlazení.

Žíhání na měkko- MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.
Účelem je vytvoření měkké, tvárné a dobře obrobitelné struktury, která je vhodná pro konečné tepelné zpracování nástrojů.
Provádíme v ochranné atmosféře ohřevem na teplotu mírně pod nebo mírně nad Ac1 podle druhu materiálu, dlouhou výdrží na této teplotě (min. 4 hodiny) a pomalým ochlazováním v peci.

Normalizační žíhání- MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.
Účelem normalizačního žíhání je získání jemnozrnné a homogenní feriticko-perlitické struktury nejčastěji u výkovků a odlitků, kde lze předpokládat různorodost struktury vlivem různé rychlosti ochlazování v celém průřezu polotovarů.
Provádíme v ochranné atmosféře rychlým ohřevem na teplotu 20-50°C nad Ac3, krátkou výdrž na této teplotě (cca 15 min/25 mm tloušťky materiálu) a následným ochlazením na vzduchu. Nové austenitické zrno je jemnější než výchozí zrno.

-Rozpouštěcí žíhání
-Sferoidizační žíhání
-Izotermické žíhání
-Magnetizační žíhání
-Žíhání na snížení pnutí

https://www.kalirna.cz/