Dopravoprojekt Brno a.s.

Kounicova 271/13

602 00, Brno

 • +420 549 123 111
www.dopravoprojekt.cz

Předmět činnosti firmy Dopravoprojekt Brno a.s.

Projektová, konzultační a inženýrská činnost zejména v oboru dopravních staveb, zařízení pro silniční a kolejovou dopravu, v oboru pozemních staveb, občanské a průmyslové výstavby technického a technologického zařízení a vybavení staveb, inženýrských sítí (elektro, voda, plyn, kanalizace), čistíren odpadních vod, čerpacích stanic a úložišť pohonných hmot.

Další informace o firmě Dopravoprojekt Brno a.s.

 • IČ : 46347488
 • DIČ : CZ46347488
 • Počet zaměstnanců : 79
 • Datum založení : 1.1.1948
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • staveb

 • zařízení

 • oboru

 • odpadních

 • elektro

 • voda

 • plyn

 • kanalizace

 • čistíren

 • projektová