Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Václavské náměstí 40

110 00, Praha 1

  • +420 224 221 200
www.dtihk.cz

Předmět činnosti firmy Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Mezinárodní hospodářská komora.
- Hospodářské informace (informace o českém a německém trhu, adresní rešerše, investiční poradenství, informace o bonitě, zprostředkování obchodních partnerů, detailní studie trhu podle individuálních požadavků)
- Zastupování zájmů členů (zastupování zájmů v otázkách politických a správních, komunikace s médii)
- Právo a daně (základní právní poradenství v oblasti hospodářské, daňové a pracovněprávní, zprostředkování v oblasti pohledávek mezi českými a německými subjekty, podpora při zakládání firem)
- Životní prostředí (poradenství v otázkách životního prostředí: standardy, technologie a zákony pro výrobce a vývozce)
- Zastoupení (informace k Německému duálnímu systému, podpora hospodářství Saska)
- Servis (individuální poradenství v hospodářských otázkách, pravidelná setkání členů, pronájem konferenčních místností)
- Vrácení DPH
- Veletrhy (akvizice vystavovatelů a návštěvníků, informace o veletrzích v Česku a v Německu, organizace společných stánků)
- Zastoupení veletrhů: Messe Berlin, NürnbergMesse, Spielwarenmesse, Messe Stuttgart
- Publikace (ekonomický magazín PLUS, publikace v oblasti práva, hospodářské publikace, překlady českých zákonů)
- Vzdělávání (kooperativní vzdělávání, organizování seminářů a kurzů)

Další informace o firmě Česko-německá obchodní a průmyslová komora

  • IČ : 49708210
  • DIČ : CZ49708210
  • Počet zaměstnanců : 17
  • Datum založení : 23.9.1993
  • Poskytovatel služeb : Ano