KaHa Hranice s.r.o.

Mlýnská 520

753 61, Hranice

 • +420 581 694 411
www.kaha.cz

Předmět činnosti firmy KaHa Hranice s.r.o.

Činnost:
- jímání povrchové a podzemní vody
- úpravny pitné vody
- automatické tlakové stanice
- čerpací stanice
- vodojemy
- vodovodní přivaděče
- vodovodní rozvodné sítě
- optimalizace vodárenských rozvodných systémů
- provozní řády úpraven vody a vodárenských systémů
- zaškolení a výcvik obsluhy, uvádění do provozu
- úpravny průmyslové a chladicí vody
- komplexní řešení vodního hospodářství pro průmysl
- automatizované systémy řízení technologických procesů
- rekonstrukce, modernizace a servis těchto zařízení

Další informace o firmě KaHa Hranice s.r.o.

 • IČ : 26835703
 • DIČ : CZ26835703
 • Počet zaměstnanců : 10
 • Datum založení : 1.1.1993
 • Výrobce : ano
 • Distributor : Ano
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • vody

 • vodovodní

 • úpravny

 • systémů

 • stanice

 • vodárenských

 • průmysl

 • průmyslové

 • chladicí

 • komplexní