ERILENS s.r.o.

Papírenská 114/5

160 00, Praha 6

 • +420 234 123 456
www.erilens.cz

Předmět činnosti firmy ERILENS s.r.o.

Projektování, instalace a servis stropního zvedacího a transportního zařízení pro imobilní pacienty
Vývoj výroba a distribuce berlí holí, prstových dlah a dalšího zdravotnického materiálu
Distribuce pomůcek pro přesun imobilních osob
Prodej zdravotnických prostředků

Další informace o firmě ERILENS s.r.o.

 • IČ : 45306371
 • DIČ : CZ45306371
 • Počet zaměstnanců : 29
 • Datum založení : 11.3.1992
 • Výrobce : ano
 • Distributor : Ano
 • Dovozce : Ano
 • Vývozce : Ano

Klíčová slova

 • lokomoční pomůcky

 • berle

 • dlahy

 • zvedací zařízení

 • imobilní osoby

 • transportní systém

 • zdravotnické pomůcky

 • výroba

 • vývoj

 • distribuce