IGRO s.r.o.

Studánka 166

347 01, Tachov

 • +420 374 723 342
www.igro.cz

Předmět činnosti firmy IGRO s.r.o.

Odvoz domovního odpadu, pronájem kontejnerů od 1m3 do 40m3, recyklace druhotných surovin
Služby pro firmy:
- sběr, svoz, likvidace popř. další zpracování odpadů a druhotných surovin
- pronájem a svoz sběrových nádob a kontejnerů (od 120l do 40 m3, lisovací kontejnery, stacion. lisy s výměnnými kontejnery ...)
- úprava separovaných složek odpadů (třídění, lisování a meziskladování) a jejich předání dalším zpracovatelům
- strojové čištění areálů a komunikací zametacím vozidlem
- poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady a vedení evidence odpadů pro zákazníky
- ve spolupráci se sesterskou společností EKO-SEPAR s.r.o. Nýřany je zajišťován i svoz a likvidace nebezpečných odpadů
Služby pro obce:
- svoz separovaného odpadu (papír, plasty, sklo)
- svoz směsného komunálního odpadu
- zajištění svozu objemného a nebezpečného odpadu ve spolupráci s partnerskými firmami

Další informace o firmě IGRO s.r.o.

 • IČ : 64359387
 • DIČ : CZ64359387
 • Počet zaměstnanců : 54
 • Datum založení : 1.1.1995
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • druhotných

 • kontejnerů

 • kontejnery

 • likvidace

 • nýřany

 • odpadu

 • pronájem

 • spolupráci

 • svoz

LogoKralPiva.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na KralPiva.cz
Kupón : IFIRMY10