SOKOFLOK s.r.o.

Tovární 1362

356 05, Sokolov

 • +420 352 350 711
www.sokoflok.cz
Logo SOKOFLOK s.r.o.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy SOKOFLOK s.r.o.

SOKOFLOK, sro je tuzemským dodavatelem vysoce účinných organických flokulantů, koagulantů a dalších speciálních chemikálií pro úpravu a čištění vod.

SOKOFLOK, sro byla založena na přelomu let 1991/1992 jako společnost se zahraniční majetkovou účastí mezi as Chemické závody Sokolov a francouzskou společností The SNF Group se sídlem v Andrézieux.

Během svého více než pětadvacetiletého působení se SOKOFLOK etabloval na trhu České a Slovenské republiky především díky špičkové kvalitě dodávaných výrobků francouzského výrobce SNF sas (člen skupiny SNF Group) a poskytováním kvalitních technických a aplikačních služeb. Jeho nedílnou součástí je i výběr a dodávka vhodného strojního a technologického vybavení, umožňujícího vysoce efektivní nasazení a využití dodávaných produktů.

Čištění odpadních vod
Nabízený sortiment koagulantů a flokulantů pokrývá nejširší spektrum možných aplikací v procesu čištění odpadních vod, od použití v předčištění, snížení látkové zátěže biologického stupně, podporu sedimentace až po zahušťování a odvodňování kalů. V rámci nabídky produktů je prováděn i výběr vhodných prostředků pro aplikaci a následná technická podpora.

Úprava pitné vody
Nabízíme koagulanty a flokulanty splňující požadavky na látky přicházející do styku s potravinami. Na tyto látky máme i certifikáty potvrzující možnost jejich použití v provozu úpraven vod.

Činidla proti pěnění
Nabízíme širokou škálu prostředků potlačujících pěnění v různých případech (fugace z odstředivek, anaerobní stabilizace kalu, odtok z čistíren odpadních vod atd.). Odpěňovače mají různé báze, od silikonu přes disperze, vodou ředitelné až po čistě organické látky. Vhodný typ lze vybrat podle aplikace.

Prostředky proti krustování
V důsledku změn technologií, dávkování chemikálií apod. dochází stále častěji ke vzniku anorganických výrůstků v tělech odstředivek, potrubí a dalších mechanických problémů. Nabízíme různé druhy prostředků, které zabraňují vzniku těchto inkrustací.

Těžba nerostů, včetně ropy a plynu
Kromě klasických koagulantů a flokulantů, používaných k separaci pevných a koloidních látek z kapalného prostředí, nabízíme také přípravky upravující viskozitu, čerpatelnost a další reologické vlastnosti suspenzí, dispergačních činidel a dalších přípravků.

Papírenský průmysl
Nabízíme různé rozpustné polymery, které pomáhají s problémy v procesech výroby mokrého papíru (uvolňování, zadržování vody, čištění a recyklace vody, čištění odpadních vod, fixace barev a další). Stále se vyvíjejí nové produkty, které splňují specifické požadavky tohoto důležitého odvětví a zároveň pomáhají chránit životní prostředí.

Textilní průmysl
Pro textilní průmysl nabízíme produkty zaměřené především na konečnou úpravu výrobků, zpracování a fixaci barev, recyklaci vody a čištění odpadních vod.

Zemědělský průmysl
Nabízíme řadu superabsorpčních polymerů na bázi polyakrylamidu, které lze použít při zalesňování, pěstování sazenic a tvorbě krajiny. Tyto produkty zvyšují schopnost zadržování vody na několik let a snižují potřebu zavlažování a ztrátu živin způsobenou jejich splachováním. Další řada přípravků slouží k úpravě fyzikálních vlastností půdy, kdy voda i vzduch lépe pronikají do půdy a omezuje se úlet a eroze půdy.

Další informace o firmě SOKOFLOK s.r.o.

 • Další telefon : +420 352 350 712
 • IČ : 47716576
 • DIČ : CZ47716576
 • Počet zaměstnanců : 6
 • Datum založení : 1.1.1993
 • Distributor : Ano
 • Dovozce : Ano

Fotogalerie firmy SOKOFLOK s.r.o.

 • Náhled fotografie 3.JPG -
 • Náhled fotografie Výstřižek.JPG -
 • Náhled fotografie 2.JPG -
 • Náhled fotografie 6.JPG -
 • Náhled fotografie 5.JPG -
 • Náhled fotografie 4.JPG -
 • Náhled fotografie 1.JPG -

Klíčová slova

 • organické flokulanty

 • čištění vod

 • Zemědělský průmysl

 • Textilní průmysl

 • Papírenský průmysl

 • Těžba nerostů

 • ropa

 • Prostředky proti krustování

 • Činidla proti pěnění

 • Úprava pitné vody

 • SOKOFLOK