Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.

Radiová 1122/1

102 00, Praha 10

 • +420 226 060 697
www.pentachemicals.eu

Předmět činnosti firmy Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.

Výroba a prodej čistých speciálních a farmaceutických chemikálií. Zakázková výroba chemikálií a distribuce farmaceutických surovin.
Výrobní program:
- Výroba čistých a laboratorních chemikálií:
Je základem výrobního programu divize chemie v Chrudimi. Firma vyrábí širokou řadu anorganických a organických chemikálií v kvalitách od čisté až po kvalitu p.a. resp. ACS. Tyto chemikálie se dodávají převážně v baleních umožňujících jejich použití v laboratořích.
- Zakázková výroba:
Patří sem výroby od nejjednodušších směsí, až po několikastupňové syntézy anorganických i organických produktů a meziproduktů. Kapacitní možnosti se pohybují podle charakteru produktu od 0,001 kg do 80 000 kg.
- Speciální organická syntéza:
Jedná se obvykle o mnohastupňovou syntézu organických sloučenin určených obvykle pro testování jejich vlastností. Požadovaná množství se pohybují od 1 g do 100 kg.
- Recyklace a čištění organických rozpouštědel:
Provádí se na kontinuálních a diskontinuálních rektifikačních kolonách. Roční kapacita je cca 500 000 l.
Výroba speciálních chemikálií:
Za speciální chemikálie se označují firemní značkové produkty, kupř. Pentasol (speciální rozpouštědla), Pentanal (pH pufry), Penrost (mořící roztoky), Sanitan (desinfekční prostředky a desinfekční mýdla), Aquatitron (roztoky ke stanovení vody), Detanal (neutralizační prostředky), aj.
Rozplňování a distribuce farmaceutických surovin:
Probíhá v souladu se zásadami Správné výrobní praxe. Farmaceutické suroviny jsou dodávány v baleních určených pro další zpracování ve zdravotnických zařízeních a lékárnách.
Rozplňování a distribuce technických chemikálií:
Technické chemikálie jsou dodávány v baleních od sudů přes kontejnery až po automobilové a železniční cisterny.

Další informace o firmě Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.

 • Další telefon : +420 734 245 046
 • IČ : 02096013
 • DIČ : CZ02096013
 • Počet zaměstnanců : 50
 • Datum založení : 1.1.1990
 • Výrobce : ano
 • Distributor : Ano
 • Dovozce : Ano
 • Vývozce : Ano

Klíčová slova

 • organických

 • výroba

 • distribuce

 • speciální

 • chemikálie

 • baleních

 • farmaceutických

 • chemikálií

 • zakázková

 • obvykle