Institut pro testování a certifikaci, a.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky

763 02, Zlín

 • +420 572 779 922
www.itczlin.cz
Logo Institut pro testování a certifikaci, a.s.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Institut pro testování a certifikaci, a. s. (ITC) je nezávislá zkušební, certifikační, kalibrační a inspekční společnost s mezinárodní působností poskytující odborné služby v oblasti hodnocení kvality a bezpečnosti produktů, certifikace produktů a systémů managementu a služby v oblasti technické normalizace.

O SPOLEČNOSTI
Institut pro testování a certifikaci, a. s. (ITC) vznikl jako samostatný právní subjekt v roce 1991, ačkoliv počátky jeho existence ve formě Státní zkušebny 224 při Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie ve Zlíně sahají až do sedmdesátých let minulého století. Již od počátku existoval záměr vybudovat zcela nezávislé, pružné a spolehlivé zázemí pro zkoušení a certifikaci výrobků a služeb.

Z historických milníků si zaslouží zcela jistě pozornost rok 1992, kdy společnost přijala svůj současný název a logo, a zejména pak rok 1993, kdy proběhla transformace na akciovou společnost. Privatizací společnosti v roce 2000 byl učiněn zásadní krok na cestě ke skutečné nezávislosti a v současnosti je ITC největší privátní odbornou institucí v České republice disponující rozsáhlými kompetencemi v oblasti zkušebnictví, certifikace výrobků, posuzování shody s evropskými směrnicemi, certifikace systémů řízení, technické inspekce, kalibrace a standardizace. Naplňování dlouhodobé strategie ITC, v podobě rozvoje portfolia služeb, vyústilo v roce 2019 ve vznik nové divize CSI - Centrum stavebního inženýrství.

ITC se prostřednictvím svých služeb významně podílí na podpoře zvyšování bezpečnosti, kvality a konkurenceschopnosti produktů a minimalizaci environmentálních vlivů. Po vstupu ČR do EU využil ITC nových obchodních příležitostí, které sebou přinesly legislativní a harmonizované podmínky, umožňující zejména expanzi služeb na zahraniční trhy. Tento trend v ITC přetrvává do dnešních dnů a v roce 2022 tvořil export více než třetinu obratu společnosti.

A proč si stávající klientela vybrala ITC, jako dodavatele vysoce odborných služeb? Správnou odpovědí je schopnost ITC poskytovat komplexní zkušební a certifikační služby v širokém spektru výrobků a průmyslových odvětví a současně využívat vzdělaného a flexibilního personálu, unikátního přístrojového zázemí a širokých technických kompetencí. Tento trend utvrzuje letošní 30. výročí založení společnosti ITC.

Další informace o firmě Institut pro testování a certifikaci, a.s.

 • Další telefon : +420 572 779 921
 • IČ : 47910381
 • DIČ : CZ47910381
 • Počet zaměstnanců : 231
 • Datum založení : 1.1.1993
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • testování

 • laboratoře

 • certifikace výrobků

 • normalizace

 • inspekce

 • kvalifikace

 • akreditace

 • školení