Institut pro testování a certifikaci, a.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky

763 02, Zlín

 • +420 572 779 922
www.itczlin.cz

Předmět činnosti firmy Institut pro testování a certifikaci, a.s.

- posuzování shody výrobků Notifikovanou osobou č. 1023 s požadavky evropských direktiv v oblastech:
-- hračky (směrnice Rady 2009/48/ES)
-- osobní ochranné prostředky (směrnice Rady 89/686/EHS)
-- stavební výrobky (nařízení 305/2011)
-- zdravotnické prostředky (směrnice Rady 93/42/EHS)
-- in vitro diagnostické zdravotnické prostředky (směrnice rady 98/79/EHS)
-- elektrická zařízení nízkého napětí - LVD (směrnice Rady 2006/95/EHS)
-- elektromagnetická kompatibilita – EMC (směrnice Rady 2004/108/EHS)
-- tlakové nádoby (směrnice Rady 87/404/EHS)
-- certifikace systémů řízení
-- ISO 9001 - certifikace systémů managementu kvality
-- HACCP - certifikace systému kritických bodů v potravinářském průmyslu
-- ISO 13485 - certifikace systémů managementu kvality u výrobců zdravotnických prostředků
-- OHSAS 18001- certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
-- ISO 14001 - certifikace environmentálního managementu
-- ISO 22000 - certifikace systémů managementu bezpečnosti potravin
-- ISO 50001 - certifikace řízení energií
-- EN 15593 - certifikace managementu hygieny ve výrobě potravinářských obalů
-- ISO 27001  certifikace managementu bezpečnosti informací
- dobrovolná certifikace - značka ITC Certifikovaná kvalita, značka SAFE TOYS, značka Osvědčeno pro stavbu
- testování výrobků, ATEST ITC
- kalibrace, ověřování etalonů a měřidel
- technická normalizace
- odborné a znalecké posudky
Oblasti působení:
- automotive sektor, food contact výrobky, průmysl gumárenský, plastikářský, chemický, textilní, kožedělný, obuvnický, stavební, sklářský, papírenský, farmaceutický, plynárenský, dřevozpracující, elektrotechnický, obaly

Další informace o firmě Institut pro testování a certifikaci, a.s.

 • Další telefon : +420 572 779 921
 • IČ : 47910381
 • DIČ : CZ47910381
 • Počet zaměstnanců : 231
 • Datum založení : 1.1.1993
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • bezpečnosti

 • certifikace

 • iso

 • managementu

 • prostředky

 • rady

 • směrnice

 • systémů

 • výrobky

 • značka

Merchart.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na Merchart.cz
Kupón : IFIRMY10