GEOSAN spol. s r.o.

Tuřanka 107

627 00, Brno

 • +420 545 218 193
www.geosan.cz

Předmět činnosti firmy GEOSAN spol. s r.o.

Sanace pozemních vod, zemin, půdního vzduchu a práce s tím spojené, technický servis geologických služeb
Komplexní řešení problematiky pitné vody
- hydrogeologický průzkum
- čerpací zkoučky na parametry
- čerpání pro odběr vzorků vody
- odstraňování železa a manganu in situ i technologií na povrchu
- odstraňování těžkých kovů (Zn, Cr, Cu)
Komplexní řešení problematiky spojené s ochranou podzemních vod, horninového prostředí a půdního vzduchu
- preventivní opatření
- odstraňování kontaminátů
- likvidace následků ekologických havárií - havarijní služba
- čištění podzemních a nadzemních nádrží a kalových rybníků

Další informace o firmě GEOSAN spol. s r.o.

 • IČ : 41601343
 • DIČ : CZ41601343
 • Počet zaměstnanců : 9
 • Datum založení : 4.8.1991
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • odstraňování

 • podzemních

 • preventivní

 • problematiky

 • půdního

 • řešení

 • spojené

 • vod

 • vody

 • vzduchu