AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Pražská 1321/38a

102 00, Praha 10

 • +420 296 339 999
www.avecz.cz

Předmět činnosti firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Komunální služby:
 

 • svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu
 • svoz a využití separovaných složek odpadu
 • zpracování druhotných surovin
 • svoz a odstranění nebezpečných odpadů
 • sanace starých ekologických zátěží
 • letní čištění a zimní údržba komunikací, dopravní značení
 • čištění průmyslových provozů
 • údržba městské zeleně
 • provozování sběrných dvorů
 • svoz velkoobjemového odpadu
 • poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady
 • facility management

Další informace o firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

 • Další telefon : +420 800 118 800
 • IČ : 49356089
 • DIČ : CZ49356089
 • Počet zaměstnanců : 1273
 • Datum založení : 1.1.1993
 • Poskytovatel služeb : Ano

Pracovní nabídky AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Logo

Klíčová slova

 • aodstranění

 • dvorůsvoz

 • komunální

 • městské

 • provozůúdržba

 • průmyslových

 • sběrných

 • velkoobjemového

 • zeleněprovozování

 • značeníčištění