Krajská zdravotní, a. s.

Sociální péče 3316/12A

401 13, Ústí nad Labem

  • +420 477 111 111
www.kzcr.eu
Logo Krajská zdravotní, a. s.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy Krajská zdravotní, a. s.

Společnost Krajská zdravotní, a.s. vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. Pět největších nemocnic, spadajících do té doby, coby samostatné subjekty, pod kompetenci Krajského úřadu Ústeckého kraje, se tak z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody nově založené Krajské zdravotní, a.s. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov. Společnost Krajská zdravotní, a.s. je se svými bezmála šesti tisíci třemi sty zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a jedním z největších zaměstnavatelů v Ústeckém kraji.

Další informace o firmě Krajská zdravotní, a. s.

  • IČ : 25488627
  • DIČ : CZ25488627
  • Počet zaměstnanců : 7066
  • Datum založení : 1.1.1894
  • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

  • krajská zdravotní

  • nemocnice