ZEA Rychnovsko a.s.

Javornice 354

517 11, Javornice

 • +420 494 535 755
www.zearychnovsko.cz

Předmět činnosti firmy ZEA Rychnovsko a.s.

Zemědělská výroba
Rostlinná výroba - je provozovana na výměře cca 2360 ha zemědělské půdy
Živočišná výroba - je zaměřena na chov skotu, s důrazem na výrobu mléka, a chov prasat
Provozování bioplynové stanice
Okrajová výroba krmiv a krmných směsí, oprava pracovních strojů, truhlářství, kovoobrábění a nákladní silniční motorová doprava

Další informace o firmě ZEA Rychnovsko a.s.

 • IČ : 64829537
 • DIČ : CZ64829537
 • Počet zaměstnanců : 78
 • Datum založení : 1.1.1995
 • Výrobce : ano

Klíčová slova

 • chov

 • kovoobrábění

 • motorová

 • nákladní

 • silniční

 • staniceokrajová

 • strojů

 • truhlářství

 • výroba

 • zemědělská