Cooptel, stavební a.s.

Černovické nábřeží 501/7a

618 00, Brno

 • +420 702 124 870
www.cooptel.cz

Předmět činnosti firmy Cooptel, stavební a.s.

1) Realizace staveb:
- inženýrské sítě (kanalizace, vodovody, plynofikace, montáže souborů NN, V.O., montáže telekomunikačních souborů)
- dopravní stavby (komunikace, parkovací plochy, chodníky, zálivy)
- pozemní stavitelství (objekty průmyslové a občanské)
- sadové úpravy (parky, hřiště, odpočinkové plochy)
2) Inženýrská činnost:
- stavební inženýring
- pomoc při zajišťování investičních finančních zdrojů
- stavební dozor
- poradenství, odborné posudky
3) Ostatní:
- pronájem stavebních strojů a mechanizmů
- nákladní silniční automobilová doprava
- opravy stavebních strojů, mechanizmů z automobilů
- kovovýroba

Další informace o firmě Cooptel, stavební a.s.

 • IČ : 25560271
 • DIČ : CZ25560271
 • Datum založení : 1.1.1996
 • Výrobce : ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • stavební

 • montáže

 • souborů

 • mechanizmů

 • strojů

 • stavebních

 • realizace

 • poradenství

 • inženýring

 • pomoc