MB komplex, s.r.o.

Vysoký Chlumec 140

262 52, Vysoký Chlumec

 • +420 318 865 565
www.mbkomplex.cz

Předmět činnosti firmy MB komplex, s.r.o.

Strojírenská výroba se zaměřením na zámečnické práce a svařování lehkých konstrukcí do 3 tuny, tvarové řezání ocelových a barevných kovů
Obrábění kovů - CNC soustružení, soustružené díly
Strojírenská výroba, zámečnické práce - lehké svařované konstrukce do 3 tun, svařování nosných částí konstrukcí strojů, svařence. Svařování hliníku a hliníkových slitin TIG a MIG, svařování hliníkových fasádních a podhledových systémů, svařování nerezových ocelí a šedé litiny.
Tvarové řezání - řezání ocelových plechů kyslíko-propanovým plamenem do tloušťky 200 mm, řezání oceli plazmovým obloukem - kolmý řez do tloušťky materiálu 20 mm, dělící řez do 30 mm. Řezání hliníku a jeho slitin, mědi a nerezových materiálů za použití plazmových plynů (argon, dusík, vodík).
Laserové řezání a pálení - laserové výpalky na CNC laserovém řezacím centru BYSTAR 3015
Ohraňování, ohýbání dílů na CNC ohráňovacím lisu Beyeler PR 250 IPC
Svářečská škola
Prodej svářecí techniky a náhradních dílů

Další informace o firmě MB komplex, s.r.o.

 • IČ : 25784951
 • DIČ : CZ25784951
 • Počet zaměstnanců : 57
 • Datum založení : 1.1.1994
 • Výrobce : ano
 • Distributor : Ano
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • řezání

 • svařování

 • cnc

 • hliníkových

 • slitin

 • nerezových

 • dílů

 • hliníku

 • ocelových

 • výroba