LABTECH s.r.o.

Polní 340/23

639 00, Brno

 • +420 533 534 356
www.labtech.eu

Předmět činnosti firmy LABTECH s.r.o.

Laboratorní rozbory a zkoušky, prodej, servis a aplikační podpora laboratorní instrumentace mechanických zkušebních zařízení, průmyslových testovacích zařízení, vakuové techniky a testování netěsností. Společnost rovněž vyrábí vlastní analytické přístroje, příslušenství a stanice pro testování netěsností.

HORIBA Jobin Yvon - optické emisní spektrometry - ICP a GDS
HORIBA Scientific - elementární analyzátory C/S, O/N/H a analyzátory síry v olejích
HIDEN Analytical - hmotnostní kvadrupólové spektrometry
HIDEN Isochema - analytické přístroje pro studium sorpce
GNR - jiskrové optické emisní spektrometry a rentgenové difrakce
EUROVECTOR - elementární analyzátory CHNS-O
PAMAS - měření velikosti a počtu částic v kapalinách
Elemental Microanalysis - výrobce spotřebního materiálu pro elementární spalovací analyzátory všech typů a značek
MTS Systems Corporation - statické a dynamické zkoušky materiálů a výrobků, servohydraulické a elektromechanické zkušební stroje, únavové a vibrační zkoušky
Thermotron - klimatické a šokové komory a vibrační systémy pro simulaci vnějších vlivů
CONTROLS - přístroje a příslušenství pro testování ve stavebnictví
INTERFACE - snímače a měření síly
Applied Test Systems - creepové stroje, teplotní komory a vysokoteplotní pece
Vakuová technika a detekce netěsností - stanice pro testování, detekci netěsností
Analyzátor organicky vázaných halogenů (AOX TX EOX POX) a spalitelné síry (TS)

Další informace o firmě LABTECH s.r.o.

 • Další telefon : +420 511 110 743
 • IČ : 44014643
 • DIČ : CZ44014643
 • Počet zaměstnanců : 89
 • Datum založení : 1.1.1991
 • Výrobce : ano
 • Distributor : Ano
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Pracovní nabídky LABTECH s.r.o. Logo

Klíčová slova

 • analyzátory

 • testování

 • přístroje

 • elementární

 • síry

 • spektrometry

 • komory

 • optické

 • stanice

 • příslušenství