LABTECH s.r.o.

Polní 340/23

639 00, Brno

 • +420 533 534 356
www.labtech.eu

Předmět činnosti firmy LABTECH s.r.o.

Laboratornírozbory a zkoušky, prodej, servisa aplikační podporalaboratorní instrumentace mechanických zkušebních zařízení, průmyslových testovacích zařízení, vakuové techniky a testování netěsností. Společnost rovněž vyrábí vlastní analytické přístroje, příslušenství a stanice pro testování netěsností.

HORIBA Jobin Yvon- optické emisní spektrometry - ICP a GDS
HORIBA Scientific- elementární analyzátory C/S, O/N/H a analyzátory síry v olejích
HIDEN Analytical- hmotnostní kvadrupólové spektrometry
HIDEN Isochema- analytické přístroje pro studium sorpce
GNR- jiskrové optické emisní spektrometry a rentgenové difrakce
EUROVECTOR- elementární analyzátory CHNS-O
PAMAS- měření velikosti a počtu částic v kapalinách
Elemental Microanalysis- výrobce spotřebního materiálu pro elementární spalovací analyzátory všech typů a značek
MTS Systems Corporation- statické a dynamické zkoušky materiálů a výrobků, servohydraulické a elektromechanické zkušební stroje, únavové a vibrační zkoušky
Thermotron- klimatické a šokové komory a vibrační systémy pro simulaci vnějších vlivů
CONTROLS- přístroje a příslušenství pro testování ve stavebnictví
INTERFACE- snímače a měření síly
Applied Test Systems- creepové stroje, teplotní komory a vysokoteplotní pece
Vakuová technika a detekce netěsností - stanice pro testování, detekci netěsností
Analyzátor organicky vázaných halogenů (AOX TX EOX POX) a spalitelné síry (TS)

Další informace o firmě LABTECH s.r.o.

 • Další telefon : +420 511 110 743
 • IČ : 44014643
 • DIČ : CZ44014643
 • Počet zaměstnanců : 89
 • Datum založení : 1.1.1991
 • Výrobce : ano
 • Distributor : Ano
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Pracovní nabídky LABTECH s.r.o. Logo

Klíčová slova

 • analyzátory

 • testování

 • přístroje

 • elementární

 • síry

 • spektrometry

 • komory

 • optické

 • stanice

 • příslušenství