Petr Kožený s.r.o.

Švermovská 32

273 41, Brandýsek

 • +420 312 283 718
www.petrkozeny.cz

Předmět činnosti firmy Petr Kožený s.r.o.

- vodovody – výstavba a rekonstrukce vodovodů, vodojemy, čerpací stanice, vodovodní přípojky
- kanalizace - výstavba a rekonstrukce, ČOV, gravitační, tlakové, podtlakové kanalizace, přečerpávací stanice
- plynovody - STL plynovody, přípojky, vnitřní plynovody
- bezvýkopové technologie – mikrotuneláž, relining, ramování
- meliorace, tvorba krajiny, sadové úpravy – výstavba a rekonstrukce rybníků, vodotečí, parků, požárních nádrží
- závlahy – zahrady, hřiště, parky, pro zemědělské užití
- provozování vodohospodářské infrastruktury (kanalizace, vodovody, ČOV)
- ostatní – kamenné dlažby, chodníky, komunikace, opěrné zdi, pozemní stavby, zemní práce
 

Další informace o firmě Petr Kožený s.r.o.

 • Další telefon : +420 312 283 760
 • IČ : 25631039
 • DIČ : CZ25631039
 • Počet zaměstnanců : 50
 • Datum založení : 9.12.1997
 • Distributor : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • výstavba

 • rekonstrukce

 • plynovody

 • kanalizace

 • čov

 • práce

 • vodovody

 • stanice

 • přípojky

 • firma

LogoKralPiva.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na KralPiva.cz
Kupón : IFIRMY10