EKOLA group, spol. s r.o.

Mistrovská 558/4

108 00, Praha 10

 • +420 274 784 927
www.ekolagroup.cz

Předmět činnosti firmy EKOLA group, spol. s r.o.

Komplexní služby v oblasti akustiky a ochrany životního a pracovního prostředí:
- akustika – měření, návrhy řešení, realizace, monitoring
- osvětlení a oslunění – měření, studie
- životní prostředí - posudky, biologická hodnocení, integrovaná povolení IPPC, EIA
- prašnost - měření, monitoring
- dodávky zvukoměrné techniky
- dodávky software pro výpočet hluku - CADNA apod.
Činnost v oblastech měření prašnosti, světelných podmínek a posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí.
Ochrana ovzduší, odpadové hospodářství a integrovaná prevence.

Další informace o firmě EKOLA group, spol. s r.o.

 • Další telefon : +420 274 784 928
 • IČ : 63981378
 • DIČ : CZ63981378
 • Počet zaměstnanců : 42
 • Datum založení : 10.9.1995
 • Distributor : Ano
 • Dovozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • dodávky

 • integrovaná

 • měření

 • monitoring

 • prašnosti

 • prostředí

 • software

 • techniky

 • výpočet

 • životní