A-Z PREZIP a.s.

Pardubická 326

537 01, Chrudim

  • +420 469 660 648
www.azprezip.cz
Logo A-Z PREZIP a.s.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy A-Z PREZIP a.s.

Akciová společnost A-Z PREZIP a.s. se sídlem v Chrudimi je stavební firmou, která vznikla v roce 2002 na tradicích chrudimského závodu Průmstavu Pardubice a působí na stavebním trhu jako dodavatel specializovaných prací.Hlavní činností firmy je provádění hloubkového zakládání pozemních staveb, dodávky a montáže železobetonových konstrukcí, a výroba prefabrikátů.Uživatelské a architektonické požadavky firma garantuje komplexním přístupem od návrhu až po realizaci. Navrhované a realizované konstrukce splňují vysoké nároky ekonomické i estetické, s využitím všech možností, které nabízí účelná kombinace železobetonových prefabrikovaných prvků a monolitických konstrukcí. Firma vytváří podmínky pro výstavbu objektů s neomezenou závislostí na ročním období.A-Z PREZIP a.s. pracuje se stálým pracovním kolektivem cca 60 zaměstnanců. Provoz firmy je řízen systémem jakosti ČSN EN ISO 9001 pro provádění speciálního zakládání, výrobu a montáž železobetonových prefabrikátů a výrobu transportbetonu auditovaným certifikační, orgánem STAVCERT Praha. Ve firmě pracuje několik autorizovaných inženýrů pro obor pozemní stavby, statika a dynamika staveb a geotechnika. Pro zhotovení výrobní a realizační dokumentace firma disponuje stálým a zkušeným kolektivem projektantů a statiků firmy PBK Chrudim a.s. pod vedením ing.Vašíčka.Součástí skupiny je výrobní areál stavebních prefabrikátů v Horní Lukavici u Plzně. Působíme na trhu jako dodavatel železobetonových prefabrikátů.

Další informace o firmě A-Z PREZIP a.s.

  • IČ : 25969901
  • DIČ : CZ25969901
  • Počet zaměstnanců : 132
  • Datum založení : 28.5.2002
  • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

  • stavební firma