Březovská zemědělská, a.s.

Březová 107

747 44, Březová u Vítkova

 • +420 556 307 020
www.bzas.cz

Předmět činnosti firmy Březovská zemědělská, a.s.

Živočičná činnost.
Rostlinná výroba - především řepka, pšenice, ječmen, brambory, semenné porosty trav, lnu olejného, pohanky a jetele náchového.
Osiva. Pěstování sadbových a konzumních brambor.
Živočišná výroba - chov skotu, krůt.

Další informace o firmě Březovská zemědělská, a.s.

 • IČ : 64506576
 • DIČ : CZ64506576
 • Počet zaměstnanců : 56
 • Datum založení : 1.1.1996
 • Výrobce : ano
 • Distributor : Ano
 • Vývozce : Ano

Klíčová slova

 • výroba

 • živočičná

 • pohanky

 • skotu

 • chov

 • bramborživočišná

 • konzumních

 • sadbových

 • pěstování

 • náchovéhoosiva