REGADA ČESKÁ, s.r.o.

Kopaninská 109, Ořech

252 25, Jinočany

 • +420 257 960 994
www.regadaceska.cz
Logo REGADA ČESKÁ, s.r.o.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy REGADA ČESKÁ, s.r.o.

Predmetom činnosti je výroba a predaj elektrických servopohonov s priemyselnými armatúrami, elektromagnetických ventilov, pneumatických prvkov a regulátorov tlaku plynu. V rámci kooperačných prác ponúkame výrobu dielcov podľa výkresovej dokumentácie zákazníka.

Od roku 2004 naše snahy smerovali k presadeniu sa na nových trhoch. Stavili sme na potenciál našich zamestnancov, našich výrobkov a výsledky pomaly prichádzajú.
Rok 2006 bol v doterajšej histórii rekordným rokom. Posilnili sme si pozíciu na trhoch Ruska a Česka. Podarilo sa nám zvýšiť export do krajín Európskej únie a upevnili sme si partnerstvá s firmami, pre ktoré v kooperácii vyrábame dielce a podzostavy. V novembri 2006 sme od firmy ZPA KŘIŽÍK v konkurze prevzali vývoj a výrobu regulátorov tlaku plynu, a rozšírili tak náš výrobný sortiment.
Rok 2007 znamená pre spoločnosť REGADA s.r.o., zavŕšenie prvého desaťročia svojej existencie. Na slovenskom trhu sme v oblasti regulačnej a automatizačnej techniky jedinou výrobnou spoločnosťou svojho druhu.

Další informace o firmě REGADA ČESKÁ, s.r.o.

 • IČ : 27118576
 • DIČ : CZ27118576
 • Počet zaměstnanců : 5
 • Datum založení : 1.1.2004
 • Distributor : Ano
 • Dovozce : Ano

Klíčová slova

 • armatury

 • dodávky

 • elektromagnetické

 • pneumatické

 • průmyslové

 • prvky

 • regulátory

 • servopohony

 • tlaku

 • ventily