NOMATECH s.r.o.

Vlasákova 1635

258 01, Vlašim

 • +420 317 843 235
www.nomatech.net
Logo NOMATECH s.r.o.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy NOMATECH s.r.o.

Naše balicí zařízení vyrábíme přesně dle kapacit zákazníkovy výroby, jeho potřeb a přání. Vždy s Vámi rádi prokonzultujeme požadavky, očekávání a možnosti, aby výsledné řešení splnilo Vaše očekávání.

VERTIKÁLNÍ BALICÍ STROJE
VERTIKÁLNÍ JEDNO I VÍCETUBUSOVÉ BALICÍ STROJE JSOU VHODNÉ PRO BALENÍ RŮZNÝCH PRODUKTŮ DO MNOHA TYPŮ SÁČKŮ VE VŠECH ODVĚTVÍCH PRŮMYSLU.

KARTONOVACÍ STROJE
HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ KARTONOVACÍ STROJE NEBO CASEPACKERY JSOU VHODNÉ PRO BALENÍ ZBOŽÍ DO KRABIČEK A KARTONOVÝCH OBALŮ, TY JSOU UZAVÍRATELNÉ LEPENÍM NEBO ZASOUVÁNÍM CHLOPNÍ. NABÍZÍME TAKÉ ROBOTICKÉ KARTONOVACÍ STROJE.

PYTLOVACÍ STROJE
PYTLOVACÍ STROJE JSOU URČENY PRO PLNĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH PYTLŮ Z PAPÍRU, VÍCEVRSTVÉ LEPENKY NEBO FOLIE. HOTOVÁ BALENÍ SE UZAVÍRAJÍ ŠITÍM, LEPENÍM, KREPOVOU PÁSKOU NEBO SVAŘOVÁNÍM. PYTLOVACÍ STROJE JE MOŽNÉ VYBAVIT ROBOTICKOU PALETIZACÍ.

ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ
ROBOTICKÁ ŘEŠENÍ PROCESU BALENÍ JSOU V SOUČASNÉ DOBĚ VELMI POPULÁRNÍ, ZEJMÉNA PRO ZEFEKTIVNĚNÍ A ULEHČENÍ PRÁCE.

HORIZONTÁLNÍ BALICÍ STROJE
HORIZONTÁLNÍ STROJE JSOU VHODNÉ PRO BALENÍ KUSOVÉHO, SYPKÉHO I TEKUTÉHO ZBOŽÍ DO SÁČKŮ TYPU DOYPACK NEBO FLOWPACK.

KOMPLETNÍ LINKY
KOMPLETNÍ BALICÍ A PLNÍCÍ LINKY JSOU VŽDY ZKONSTRUOVÁNY A NAVRŽENY DLE KONKRÉTNÍHO POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA. LINKY MOHOU BÝT SLOŽENY Z MNOHA RŮZNÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ V ZÁVISLOSTI NA DRUHU PRODUKTU, POŽADAVKU NA VÝSLEDNÝ OBAL A OČEKÁVANÝ VÝKON.

PLNĚNÍ A UZAVÍRÁNÍ TUB A KELÍMKŮ
LINKY URČENÉ PRO PLNĚNÍ TUB A KELÍMKŮ RŮZNÝMI PRODUKTY VČETNĚ APLIKACE VÍČEK.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
NABÍZÍME ŠIROKOU ŠKÁLU PŘÍSLUŠENSTVÍ: DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ, DOPRAVNÍKOVÉ TRATĚ, ZNAČÍCÍ ZAŘÍZENÍ (TISKÁRNY, APLIKÁTORY ETIKET), KONTROLNÍ ZAŘÍZENÍ (DETEKTORY KOVU, KONTROLNÍ VÁHY, RENTGENY), VIBRAČNÍ NÁSYPKY, AKUMULAČNÍ OTOČNÉ STOLY A MNOHO DALŠÍHO.


VIZE NOMATECH
"NOMATECH považuji za svoje třetí dítě. Je to ambiciózní a energicky se rozvíjející společnost, která se nebojí velkých projektů a nových výzev. To vše hlavně díky zkušenému týmu pracovníků, široké nabídce vlastních zařízení a individuálnímu přístupu k zákazníkům. Naše balicí linky vyvíjíme a vyrábíme ve vlastních rozšířených výrobních prostorách a dodáváme je do většiny odvětví průmyslu po celém světě. Naše řešení jsou spolehlivá, výkonná a flexibilní. Samozřejmostí je česká kvalita a neustálé inovace technologií. Naší prioritou je zdokonalování všech našich typů strojů tak, aby odpovídaly aktuálním trendům. Vysoká kvalita servisních služeb je to, co nás odlišuje od ostatních."
Petr Houdek, CEO společnosti

Více informací naleznete zde www.nomatech.net


NOMATECH S.R.O. - ENGLISH

WE MANUFACTURE OUR MACHINES PRECISELY ACCORDING TO THE CAPACITIES OF THE CUSTOMERS' PRODUCTION AND THEIR NEEDS AND WISHES. WE WILL ALWAYS GLADLY CONSULT YOUR REQUIREMENTS, WISHES AND OPTIONS WITH YOU, SO THAT THE FINAL SOLUTION FULFILS YOUR EXPECTATIONS.

VERTICAL PACKAGING MACHINES
VERTICAL PACKAGING MACHINES, SINGLE OR MULTILANE, ARE SUITABLE FOR PACKING DIFFERENT PRODUCTS INTO MANY TYPES OF BAGS IN ALL INDUSTRY SECTORS.

CARTONING MACHINES
HORIZONTAL AND VERTICAL CARTONING MACHINES ARE DESIGNED FOR INSERTING GOODS INTO BOXES. CLOSURE BY HOT MELT OR TUCK-IN. WE ALSO OFFER ROBOTIC VERSION.

BAGGING MACHINES
BAGGING MACHINES ARE DESIGNED FOR FILLING LARGE VOLUME BULK BAGS MADE OF PAPER, MULTILAYER CARDBOARD OR FOIL. FINISHED PACKAGES ARE CLOSED BY SEWING, GLUING, CREPE TAPE OR SEALING. BAGGING MACHINES ARE POSSIBLE TO BE EQUIPPED WITH ROBOTIC PALLETISATION.

ROBOTIC SOLUTIONS
ROBOTIC SOLUTIONS FOR PACKAGING PROCESSES ARE CURRENTLY VERY POPULAR, SPECIFICALLY FOR EFFICIENCY AND WORK FACILITATION.

HORIZONTAL PACKAGING MACHINES
HORIZONTAL PACKAGING MACHINES ARE SUITABLE FOR PACKING PIECE, LOOSE AND LIQUID GOODS INTO DOYPACK OR FLOWPACK BAGS.

COMPLETE LINES
COMPLETE PACKING AND FILLING LINES ARE ALWAYS CONSTRUCTED AND DESIGNED ACCORDING TO SPECIFIC CUSTOMER REQUIREMENTS. LINES CAN BE COMPOSED OF MANY DIFFERENT MACHINES AND DEVICES DEPENDING ON THE TYPE OF PRODUCT, THE REQUIREMENT FOR THE FINAL PACKAGING AND THE EXPECTED PERFORMANCE.

FILLING AND CLOSURE OF TUBES AND JARS
LINES DESIGNED FOR TUBE AND CUP FILLING WITH DIFFERENT PRODUCTS INCLUDING LID APPLICATION.

ACCESSORIES
WE OFFER A WIDE RANGE OF ACCESSORIES: DOSING DEVICES, CONVEYING LINES, MARKING EQUIPMENT (PRINTERS, LABELAPLICATORS), CONTROL EQUIPMENT (METAL DETECTORS, CHECKWEIGHERS, X-RAYS), VIBRATING HOPPERS, COLLECTING TURNING TABLES AND MORE.

NOMATECH VISION
"I consider NOMATECH to be my third child. It is an ambitious and energetically developing company not afraid of big projects and new challenges. All this mainly thanks to an experienced team of employees, a wide range of own equipment and an individual approach to customers. We develop and manufacture our packaging lines in our own expanded production facilities and supply them to most industries worldwide. Our solutions are reliable, powerful and flexible. Czech quality and constant technological innovation are a matter of course. Our priority is to improve all our types of machinery so they correspond to current trends. The high quality of service is what sets us apart from others."
Petr Houdek, CEO of the company

More information www.nomatech.net

Další informace o firmě NOMATECH s.r.o.

 • IČ : 28175271
 • DIČ : CZ28175271
 • Počet zaměstnanců : 26
 • Datum založení : 1.1.2007
 • Výrobce : ano
 • Distributor : Ano
 • Vývozce : Ano

Aktuální nabídka produktů a služeb firmy NOMATECH s.r.o.

Obrázek - JEDNOTUBUSOVÉ VERTIKÁLNÍ BALICÍ STROJE TOBOGAN – NOMATECH S.R.O.

JEDNOTUBUSOVÉ VERTIKÁLNÍ BALICÍ STROJE TOBOGAN – NOMATECH S.R.O.

JEDNOTUBUSOVÉ VERTIKÁLNÍ BALICÍ STROJE TOBOGAN – NOMATECH s.r.o.

VERTIKÁLNÍ BALICÍ STROJE TOBOGAN VHODNÉ PRO BALENÍ RŮZNÝCH TYPŮ PRODUKTŮ DO MNOHA TYPŮ SÁČKŮ VE VŠECH ODVĚTVÍCH PRŮMYSLU S VÝKONEM AŽ 160 CYKLŮ/MIN.

VÍCE ...

Obrázek - VERTIKÁLNÍ VÍCETUBUSOVÉ BALICÍ STROJE VOLCANO – NOMATECH S.R.O.

VERTIKÁLNÍ VÍCETUBUSOVÉ BALICÍ STROJE VOLCANO – NOMATECH S.R.O.

VERTIKÁLNÍ VÍCETUBUSOVÉ BALICÍ STROJE VOLCANO- NOMATECH S.R.O.

VOLCANO - VÍCETUBUSOVÉ BALICÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ VHODNÉ PRO BALENÍ RŮZNÝCH TYPŮ PRODUKTŮ DO MNOHA TYPŮ JEDNOPORCOVÝCH SÁČKŮ VE VŠECH ODVĚTVÍCH PRŮMYSLU S VÝKONEM AŽ 500 CYK ...

Obrázek - KARTONOVACÍ STROJE BOX – NOMATECH S.R.O.

KARTONOVACÍ STROJE BOX – NOMATECH S.R.O.

KARTONOVACÍ STROJE BOX – NOMATECH s.r.o.

HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ KARTONOVACÍ STROJE BOX VHODNÉ PRO BALENÍ ZBOŽÍ DO KRABIČEK. UZAVÍRÁNÍ LEPENÍM NEBO ZASOUVÁNÍM CHLOPNÍ.

Více informací naleznete na

Obrázek - PYTLOVACÍ STROJE GOLEM - NOMATECH S.R.O.

PYTLOVACÍ STROJE GOLEM - NOMATECH S.R.O.

PYTLOVACÍ STROJE GOLEM NA VELKOOBJEMOVÁ BALENÍ – NOMATECH s.r.o.

PYTLOVACÍ STROJE GOLEM PRO PLNĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH PYTLŮ Z PAPÍRU, VÍCEVRSTVÉ LEPENKY NEBO FOLIE. NAPLNĚNÉ PYTLE SE UZAVÍRAJÍ ŠITÍM, LEPENÍM, KREPOVOU PÁSKOU NEBO SVAŘOVÁN ...

Obrázek - KARTONOVACÍ STROJE CASEPACKER – PRO SKUPINOVÉ BALENÍ NOMATECH S.R.O.

KARTONOVACÍ STROJE CASEPACKER – PRO SKUPINOVÉ BALENÍ NOMATECH S.R.O.

KARTONOVACÍ STROJE CASEPACKER – PRO SKUPINOVÉ BALENÍ NOMATECH S.R.O.

BALICÍ STROJE CASEPACKERY VHODNÉ PRO BALENÍ ZBOŽÍ DO KARTONU.
VŠECHNY BALICÍ FUKNCE A KROKY V JEDNOM STROJI - PŘÍPRAVA SKUPIN, MANIPULACE, STAVĚNÍ KARTONU, B ...

Obrázek - Kompletní linky – NOMATECH S.R.O.

Kompletní linky – NOMATECH S.R.O.

Kompletní linky – NOMATECH s.r.o.

Kompletní balicí a plnící linky jsou vždy zkonstruovány a navrženy dle konkrétního požadavku zákazníka. Linky mohou být složeny z mnoha různých strojů a zařízení v závislosti na druhu produktu, požadav ...

Obrázek - Robotická řešení BOX ROBO – NOMATECH S.R.O.

Robotická řešení BOX ROBO – NOMATECH S.R.O.

Robotická řešení BOX ROBO – NOMATECH s.r.o.

BOX ROBO – ROBOTICKÁ ŘEŠENÍ PROCESU BALENÍ JSOU V SOUČASNÉ DOBĚ VELMI POPULÁRNÍ, ZEJMÉNA PRO ZEFEKTIVNĚNÍ A ULEHČENÍ PRÁCE.

Více informací naleznete na

Obrázek - BALICÍ A PLNÍCÍ LINKY- NOMATECH S.R.O.

BALICÍ A PLNÍCÍ LINKY- NOMATECH S.R.O.

BALICÍ A PLNÍCÍ LINKY- NOMATECH S.R.O.

KOMPLETNÍ BALICÍ A PLNÍCÍ LINKY JSOU VŽDY ZKONSTRUOVÁNY A NAVRŽENY DLE KONKRÉTNÍHO POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA. LINKY MOHOU BÝT SLOŽENY Z MNOHA RŮZNÝCH ZAŘÍZENÍ V ZÁVISLOSTI NA DRUHU PRODUKTU, POŽADAVKU N ...

Obrázek - ROBOTICKÁ ŘEŠENÍ- NOMATECH S.R.O.

ROBOTICKÁ ŘEŠENÍ- NOMATECH S.R.O.

ROBOTICKÁ ŘEŠENÍ- NOMATECH S.R.O.

ROBOTICKÁ ŘEŠENÍ PROCESU BALENÍ JSOU V SOUČASNÉ DOBĚ VELMI POPULÁRNÍ, ZEJMÉNA PRO ZEFEKTIVNĚNÍ A ULEHČENÍ PRÁCE.

VÍCE INFORMACÍ NAZLEZNETE ZDE WWW.NOMATE ...

Obrázek - HORIZONTÁLNÍ BALICÍ STROJE- NOMATECH s.r.o.

HORIZONTÁLNÍ BALICÍ STROJE- NOMATECH s.r.o.

HORIZONTÁLNÍ BALICÍ STROJE- NOMATECH S.R.O.

STROJE VHODNÉ PRO BALENÍ KUSOVÉHO, SYPKÉHO I TEKUTÉHO ZBOŽÍ DO RŮZNÝCH TYPŮ SÁČKŮ VYROBENÝCH Z ROLE FOLIE I HOTOVÝCH SÁČKŮ

VÍCE INFORMACÍ NAZLEZNETE ZDE WWW.NOMATECH.NET/ ...

Obrázek - OBJEMOVÉ DÁVKOVAČE- NOMATECH s.r.o.

OBJEMOVÉ DÁVKOVAČE- NOMATECH s.r.o.

OBJEMOVÉ DÁVKOVAČE- NOMATECH S.R.O.

OBJEMOVÉ DÁVKOVAČE JSOU URČENY PRO DÁVKOVÁNÍ SYPKÝCH A MALÝCH KUSOVÝCH PRODUKTŮ

VÍCE INFORMACÍ NAZLEZNETE ZDE WWW.NOMATECH.NET/

Obrázek - ŠNEKOVÉ DÁVKOVAČE- NOMATECH s.r.o.

ŠNEKOVÉ DÁVKOVAČE- NOMATECH s.r.o.

ŠNEKOVÉ DÁVKOVAČE- NOMATECH S.R.O.

ŠNEKOVÉ DÁVKOVÁNÍ VHODNÉ PRO SYPKÉ PRÁŠKOVÉ PRODUKTY

VÍCE INFORMACÍ NAZLEZNETE ZDE WWW.NOMATECH.NET/

Obrázek - DÁVKOVAČE TEKUTIN- NOMATECH s.r.o.

DÁVKOVAČE TEKUTIN- NOMATECH s.r.o.

DÁVKOVAČE TEKUTIN- NOMATECH S.R.O.

DÁVKOVACÍ PUMPY JSOU VHODNÉ PRO DÁVKOVÁNÍ TEKUTÝCH A PASTOVITÝCH PRODUKTŮ

VÍCE INFORMACÍ NAZLEZNETE ZDE WWW.NOMATECH.NET/

LINEÁRNÍ VÁHY – NOMATECH S.R.O.

LINERÁNÍ VÁHY – NOMATECH s.r.o.

LINEÁRNÍ DÁVKOVACÍ VÁHY VHODNÉ PRO DÁVKOVÁNÍ SYPKÉHO, GRANULOVANÉHO A KUSOVÉHO ZBOŽÍ.

Více informací naleznete zde https://nomatech.net/ ...

Kombinační váhy – NOMATECH S.R.O.

Kombinační vícehlavé váhy vhodné pro rychlé a přesné vážení granulí, sypkých, kusových produktů, produktů nepravidelného tvaru nebo lepivých produktů potravinářských i nepotravinářských aplikací.

Více informací naleznete na

Obrázek - Kontrolní váhy – NOMATECH S.R.O.

Kontrolní váhy – NOMATECH S.R.O.

Kontrolní váhy – NOMATECH s.r.o.

Kontrolní váhy jsou vhodné pro kontrolní vážení zboží v malých a lehkých balení až po krabice s vysokou hmotností.

Více informací naleznete na

Obrázek - DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ- NOMATECH s.r.o.

DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ- NOMATECH s.r.o.

DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ- NOMATECH S.R.O.

MNOHO RŮZNÝCH TYPŮ DÁVKOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PRO RŮZNÉ PRODUKTY

VÍCE INFORMACÍ NAZLEZNETE ZDE WWW.NOMATECH.NET/

Obrázek - DOPRAVNÍKOVÉ SYSTÉMY – NOMATECH S.R.O

DOPRAVNÍKOVÉ SYSTÉMY – NOMATECH S.R.O

DOPRAVNÍKOVÉ SYSTÉMY – NOMATECH s.r.o.

DOPRAVA, PŘESUN, ODSUN, PŘÍSUN, PŘEPRAVA ZBOŽÍ ODKUKOLIV KAMKOLIV JE ZAJIŠTĚNA POMOCÍ DOPRAVNÍKOVÝCH SYSTÉMŮ. DO NAŠICH PROJEKTŮ POUŽÍVÁME RŮZNÉ TYPY – PÁSOVÉ, VÁLEČKOVÉ, ŠNEKOVÉ, MODULÁRNÍ A DALŠ ...

Obrázek - LINIOVÉ VÁHY- NOMATECH s.r.o.

LINIOVÉ VÁHY- NOMATECH s.r.o.

LINIOVÉ VÁHY- NOMATECH S.R.O.

LINEÁRNÍ VÁHY URČENÉ PRO DÁVKOVÁNÍ SYPKÉHO ZBOŽÍ

VÍCE INFORMACÍ NAZLEZNETE ZDE WWW.NOMATECH.NET/

Obrázek - Dopravníky a dopravní tratě- NOMATECH s.r.o.

Dopravníky a dopravní tratě- NOMATECH s.r.o.

DOPRAVNÍKY A DOPRAVNÍ TRATĚ- NOMATECH S.R.O.

DOPRAVA, PŘESUN, ODSUN, PŘÍSUN, PŘEPRAVA PRODUKTŮ A ZBOŽÍ ODKUDKOLI KAMKOLI.

VÍCE INFORMACÍ NAZLEZNETE ZDE WWW.NOMATECH.NET/ ...

Obrázek - MULTILANE PACKAGING MACHINES- NOMATECH s.r.o.

MULTILANE PACKAGING MACHINES- NOMATECH s.r.o.

MULTILANE PACKAGING MACHINES- NOMATECH S.R.O.

VOLCANO - MULTI-LANE PACKAGING MACHINES AND EQUIPMENT SUITABLE FOR PACKAGING DIFFERENT TYPES OF PRODUCTS INTO MANY TYPES OF SINGLE-PORTION STICKPACKS IN ALL INDUSTRIES WITH PERFORMANCE OF U ...

Obrázek - CARTONING MACHINES- NOMATECH s.r.o.

CARTONING MACHINES- NOMATECH s.r.o.

CARTONING MACHINES- NOMATECH S.R.O.

HORIZONTAL AND VERTICAL PACKAGING MACHINES SUITABLE FOR PACKAGING GOODS INTO BOXES. CLOSURE BY GLUING OR TUCK-IN.

MORE INFORMATION WWW.NOMATECH.NET ...

Obrázek - HORIZONTAL PACKAGING MACHINES - FLOWPACK- NOMATECH s.r.o.

HORIZONTAL PACKAGING MACHINES - FLOWPACK- NOMATECH s.r.o.

HORIZONTAL PACKAGING MACHINES - FLOWPACK- NOMATECH S.R.O.

MACHINES SUITABLE FOR PACKAGING PARTICULARLY GOODS INTO FLAT BAGS MADE FROM ROLLS OF FOIL

MORE INFORMATION WWW.NOMATECH.NET

Obrázek - FILLING STATIONS- NOMATECH s.r.o.

FILLING STATIONS- NOMATECH s.r.o.

FILLING STATIONS- NOMATECH S.R.O.

FILLING STATIONS FOR FILLING TUBES, JARS OR CUPS, INCLUDING LID APPLICATION.

MORE INFORMATION WWW.NOMATECH.NET

Obrázek - CONVEYOR SYSTEMS- NOMATECH s.r.o.

CONVEYOR SYSTEMS- NOMATECH s.r.o.

CONVEYOR SYSTEMS- NOMATECH S.R.O.

TRANSPORTATION, MOVEMENT, INFEED, OUTFEED OF PRODUCTS AND GOODS FROM ANYWHERE TO ANYWHERE.

MORE INFORMATION WWW.NOMATECH.NET

Obrázek - CHECK WEIGHERS + METAL DETECTOR- NOMATECH s.r.o.

CHECK WEIGHERS + METAL DETECTOR- NOMATECH s.r.o.

CHECK WEIGHERS + METAL DETECTOR- NOMATECH S.R.O.

CHECKWEIGHERS WITH METAL DETECTORS OF REPUTABLE BRANDS ARE IMPLEMENTED INTO OUR PACKING AND FILLING LINES

MORE INFORMATION WWW.NOMATECH.NET ...

Obrázek - X-RAYS RENTGEN- NOMATECH s.r.o.

X-RAYS RENTGEN- NOMATECH s.r.o.

X-RAYS RENTGEN- NOMATECH S.R.O.

CHECK WEIGHERS | METAL DETECTORS | X-RAYS VIBRATING HOPPERS | ACCUMULATION TABLE | MARKING - PRINTING, LABELS

MORE INFORMATION WWW.NOMATECH.NET

Obrázek - COMPLETE PACKAGING AND FILLING LINES- NOMATECH s.r.o.

COMPLETE PACKAGING AND FILLING LINES- NOMATECH s.r.o.

COMPLETE PACKAGING AND FILLING LINES- NOMATECH S.R.O.

COMPLETE PACKAGING AND FILLING LINES ARE ALWAYS CONSTRUCTED AND DESIGNED ACCORDING TO SPECIFIC CUSTOMER REQUIREMENTS. LINES CAN BE COMPOSED OF MANY DIFFERENT DEVICES DEPENDING ON TH ...

Obrázek - CASEPACKERS- NOMATECH s.r.o.

CASEPACKERS- NOMATECH s.r.o.

CASEPACKERS- NOMATECH S.R.O.

PACKAGING MACHINES CASEPACKERS SUITABLE FOR PACKAGING GOODS INTO CARTONS. ALL PACKAGING FUNCTIONS AND STEPS IN ONE MACHINE - GROUPING, HANDLING, CARTON ERECTING, PACKAGING, CARTON CLOSING AND GLUING, TRA ...

Obrázek - ROBOTIC SOLUTIONS- NOMATECH s.r.o.

ROBOTIC SOLUTIONS- NOMATECH s.r.o.

ROBOTIC SOLUTIONS- NOMATECH S.R.O.

ROBOTIC SOLUTIONS FOR PACKAGING PROCESSES ARE CURRENTLY VERY POPULAR, SPECIFICALLY FOR EFFICIENCY AND WORK FACILITATION.

MORE INFORMATION WWW.NOMATECH. ...

Obrázek - DOSING DEVICES- NOMATECH s.r.o.

DOSING DEVICES- NOMATECH s.r.o.

DOSING DEVICES- NOMATECH S.R.O.

MANY DIFFERENT TYPES OF DOSING DEVICES FOR DIFFERENT PRODUCTS

MORE INFORMATION WWW.NOMATECH.NET

LINEAR WEIGHERS- NOMATECH s.r.o.

LINEAR WEIGHERS- NOMATECH S.R.O.

LINEAR WEIGHERS DESIGNED FOR DOSING LOOSE PRODUCTS

MORE INFORMATION WWW.NOMATECH.NET

Obrázek - VOLUMETRIC DOSING UNITS- NOMATECH s.r.o.

VOLUMETRIC DOSING UNITS- NOMATECH s.r.o.

VOLUMETRIC DOSING UNITS- NOMATECH S.R.O.

VOLUMETRIC DOSING UNITS ARE INTENDED FOR DOSING LOOSE, WELL FLOWING AND SMALL PIECE PRODUCTS

MORE INFORMATION WWW.NOMATECH.NET

AUGER DOSING UNITS- NOMATECH s.r.o.

AUGER DOSING UNITS- NOMATECH S.R.O.

AUGER DOSING DEVICE SUITABLE FOR POWDER PRODUCTS

MORE INFORMATION WWW.NOMATECH.NET

Obrázek - LIQUID PUMPS- NOMATECH s.r.o.

LIQUID PUMPS- NOMATECH s.r.o.

LIQUID PUMPS- NOMATECH S.R.O.

DOSING PUMS ARE SUITABLE FOR LIQIUD AND PASTE PRODUCTS

MORE INFORMATION WWW.NOMATECH.NET

OTHER ACCESSORIES- NOMATECH s.r.o.

CHECK WEIGHERS | METAL DETECTORS | X-RAYS

MORE INFORMATION WWW.NOMATECH.NET

Klíčová slova

 • balící stroje

 • stroje na balení

 • PYTLOVACÍ STROJE

 • KARTONOVACÍ STROJE

 • VERTIKÁLNÍ BALICÍ STROJE

 • ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ

 • roboti

 • stroje

 • HORIZONTÁLNÍ BALICÍ STROJE

 • KOMPLETNÍ LINKY

 • pracovní linky

 • TUBY

 • KELÍMKY

 • plnící stanice

 • seřizovač sáčků

 • dopravníky

 • dávkovací zařízení