Podzemní stavby Probeton, s.r.o.

Dolní Branka 1

664 34, Moravské Knínice

 • +420 541 231 787
www.psbrno.cz

Předmět činnosti firmy Podzemní stavby Probeton, s.r.o.

Prodej speciálních výrobků pro monolitické betonové konstrukce a sanace betonových konstrukcí.
Sanace průsaků vod betonovými konstrukcemi, injektáže.
Podzemní práce prováděné hornickým způsobem – hloubení jam a šachet, ražba tunelů.
Práce k zajištění stability podzemních prostorů, podzemní sanační práce.
Zajištění stability stěn, opěrných zdí technologií stříkaného betonu, zpevňování konstrukcí stříkaným betonem.
Příprava a provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.
Stříkané betony.
Prodej výrobků firem Max Frank a Peca.
Sanace průsaků vody betonovými konstrukcemi.

Další informace o firmě Podzemní stavby Probeton, s.r.o.

 • IČ : 27665526
 • DIČ : CZ27665526
 • Datum založení : 1.1.2005
 • Distributor : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • betonovými

 • konstrukcemi

 • prodej

 • provádění

 • průsaků

 • stability

 • stříkaného

 • technologií

 • výrobků

 • zdí