PROGEO, s.r.o.

Tiché údolí 113

252 63, Roztoky u Prahy

 • +420 220 910 066
www.1progeo.cz

Předmět činnosti firmy PROGEO, s.r.o.

Služby:
- projektování, vyhodnocování a provádění hydrologických a hydrogeologických prací včetně zabezpečení ochrany podzemních vod
- optimalizace provozu jímacích území z hlediska množství a kvality podzemní vody a optimalizace rozsahu ochranných pásem pomocí matematických modelů
- vyhodnocení a optimalizace sanačních prací při kontaminaci podzemních vod, aplikace matematických modelů
- výpočty a hodnocení v oborech hydrogeologie, hydrologie, hydrauliky a vodního hospodářství
- výpočty zásob ložisek nerostných surovin, hydrogeologické výpočty spojené s otvírkou a ukončením těžby nerostných surovin
- poradenská a konzultační činnost, účelové studie v oborech hydrologie a hydrogeologie

Další informace o firmě PROGEO, s.r.o.

 • IČ : 49551019
 • DIČ : CZ49551019
 • Počet zaměstnanců : 8
 • Datum založení : 1.1.1993
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • hydrogeologie

 • hydrologie

 • matematických

 • modelů

 • nerostných

 • oborech

 • optimalizace

 • surovin

 • vod

 • výpočty