TIMKO - protipožární technika spol. s r.o.

Dolní brána 53

741 01, Nový Jičín

 • +420 556 707 907
www.timko.eu

Předmět činnosti firmy TIMKO - protipožární technika spol. s r.o.

Služby v oblasti protipožární ochrany, kompletní dodávky od projekce přes realizaci až po servis: - stabilní hasicí zařízení (stabilní hasicí zařízení vodní, drenčerové, pěnové, plynové, mlhové, sprejové, práškové) - polostabilní hasicí zařízení vodní - doplňkové hasicí zařízení vodní - vodní clony - automatické hasicí zařízení - požární vodovody - hasicí přístroje práškové, pěnovodní, vodní, CO2, čistá hasiva Fe36 / FM200 - požární ucpávky aj. Komplexní řešení protipožární ochrany pro obchodní domy, administrativní centra, hotely, výrobní závody, sklady, jaderné elektrárny a pro rodinné domy. Kontrola a revize: požární vodovody, požární suchovody, hydranty, hadice, hasicí přístroje.

Další informace o firmě TIMKO - protipožární technika spol. s r.o.

 • Další telefon : +420 603 522 237
 • IČ : 27770711
 • DIČ : CZ27770711
 • Počet zaměstnanců : 10
 • Datum založení : 1.1.2006
 • Dovozce : Ano
 • Vývozce : Ano

Klíčová slova

 • domy

 • hasicí

 • ochrany

 • požární

 • práškové

 • přístroje

 • stabilní

 • vodní

 • vodovody

 • zařízení