A-stav Bohemia s.r.o.

Jeremiášova 1926/16

370 01, České Budějovice

 • +420 605 853 464
www.astav.cz

Předmět činnosti firmy A-stav Bohemia s.r.o.

Likvidace odpadů, provoz sběrného dvora, recyklace, stavební činnost
- Revitalizace toků, rybníků a krajiny
- Odvodnění zemědělských pozemků
- Čištění trativodů a melioračních systémů mechanizací (hydročističem)
- Výstavba a rekonstrukce vodovodů a kanalizací
- Realizace vodohospodářských a ekologických staveb
- Odvodnění stavebních pozemků, a ostatních ploch, budov a objektů
- Sečení a čištění stokových kanalizací, silničních a místních komunikací
- Údržba veřejných ploch, výsadba zeleně včetně kácení a likvidaci porostů
- Obnova biocenter a biokoridorů, vegetačně významných území
- Likvidace dřevin ekologickými postupy (štěpkování)
- Likvidace ohrožených a obtížně odstranitelných stromů
- Mulčování a sečení travních porostů
- Odbahnění rybníků a retenčních nádrží
- Výstavba rybníků a retenčních nádrží včetně projektové dokumentace
- Výstavba čističek odpadních vod (specializace na kořenové čističky odpadních vod)
- Manipulační řády
- Výstavba a sanace skládek odpadů
- Výstavba polních a místních komunikací
- Výstavba rybích útulků, přechodů, skluzů, tůní a ostatních speciálních ekologických objektů
- Výstavba a rekonstrukce občanských a hospodářských staveb
- Opravy, servis a pronájem ostatní stavební, dopravní a zemní techniky
- Výuka obsluh stavebních strojů (základní kurs + pravidelná přezkoušení)
- Výuka a pravidelné přezkoušení obsluh jednomužných motorových pil a křovinořezů

Další informace o firmě A-stav Bohemia s.r.o.

 • IČ : 26090244
 • DIČ : CZ26090244
 • Počet zaměstnanců : 3
 • Datum založení : 1.1.2005
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • výstavba

 • likvidace

 • rybníků

 • kanalizací

 • ekologických

 • staveb

 • stavebních

 • ostatních

 • retenčních

 • objektů

LogoKralPiva.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na KralPiva.cz
Kupón : IFIRMY10