GEOSTAVBY s.r.o.

K Horoměřicům 1182/53

165 00, Praha 6

 • +420 725 277 588
www.geostavby.cz

Předmět činnosti firmy GEOSTAVBY s.r.o.

- zemní práce (skrývky ornic, plošné výkopy a násypy, výkopy jam a rýh, hutněné obsypy a zásypy, zpětné rozprostření ornice)
- demoliční práce (zděné, ocelové a železobetonové objekty a konstrukce)
- přesná příprava podkladních vrstev pod komunika

Další informace o firmě GEOSTAVBY s.r.o.

 • IČ : 29010501
 • DIČ : CZ29010501
 • Počet zaměstnanců : 11
 • Datum založení : 22.12.2009
 • Distributor : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • práce

 • výkopy

 • zemní

 • vrstev

 • podkladních

 • příprava

 • přesná

 • konstrukce

 • objekty

 • železobetonové