CAB minerals, s.r.o.

Jeronýmova 1385/23

618 00, Brno

  • +420 548 214 639
www.cab-cz.cz

Předmět činnosti firmy CAB minerals, s.r.o.

Přímý zástupce anglického výrobce čerpadel pro čerpání kalů a suspensí odolných proti abrazivním účinkům čerpaného média. Jedná se o společnost Linatex Europe, jejíž 50-leté zkušenosti z oboru úpravárenství, čerpadel a ochrany proti abrazivním a agresivním látkám Vám nabízíme.
- inženýring a dodávky na klíč v oblasti mokrých úpravárenských technologií
- úprava písků a štěrkopísků, separace,třídění a odvodnění přírodních kalů (pro štěrkovny, pískovny, keramičky, kaolinky, úpravny rud a uhlí, průmysl stavebních hmot, elektrárenské popílky)
- korekce křivky zrnitosti
- čerpadla (odstředivá, nátoková, sací, ponorná) a čerpací systémy
- hydrocyklony, třídiče vodní a sítové
- tlakové hadice a kompenzátory
- třídící technika (speciální písky, zušlechtění surovin, vyloučení škodlivin)
- úprava kalu a odpadní vody (minerální)
- odvodňovací technika
- pryže proti otěru (vysoce odolné proti abrazi)
- tlumení hluku a vibrací pomocí vysoce absorpční gumy
- projekční a realizační činnost ve stavebnictví
- stavby průmyslové, poradenství,konzultace,návrh řešení, dodávky a montáž technologického zařízení,zprovoznění a servis

Další informace o firmě CAB minerals, s.r.o.

  • IČ : 27691462
  • DIČ : CZ27691462
  • Počet zaměstnanců : 9
  • Datum založení : 1.1.2006
  • Distributor : Ano
  • Dovozce : Ano