RESPONO, a.s.

Cukrovarská 486/16

682 01, Vyškov

 • +420 517 810 010
www.respono.cz

Předmět činnosti firmy RESPONO, a.s.

Komplexní odpadové hospodářství od možnosti pronájmu nebo zakoupení shromažďovacích a separačních kontejnerů, sběru, svozu, odstranění odpadu až po vedení odpadové evidence.
- svoz a odstranění komunálního a průmyslového odpadu
- svoz biologicky rozložitelného odpadu
- pronájem štěpkovače s obsluhou
- třídění domovního a průmyslového odpadu
- provoz skládky skupiny S-OO3 Kozlany
- provoz kompostárny bioodpadů
- prodej pohonných hmot
- konzultační a poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady
- prodej nádob a kontejnerů na odpad
- provozování sběrných dvorů odpadů
- mobilní sběr nebezpečných odpadů a elektrozařízení
- rekultivace skládek a odstranění černých skládek
- nákladní kontejnerová doprava MITSUBISHI, AVIA, MAN
- provoz demontážní dílny na zpracování elektrozařízení
- provoz dotřiďovací linky - třídění odpadů (papír, plasty, nápojové kartony)

Další informace o firmě RESPONO, a.s.

 • IČ : 49435612
 • DIČ : CZ49435612
 • Počet zaměstnanců : 108
 • Datum založení : 1.1.1993
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • elektrozařízení

 • odpadové

 • odpadu

 • odstranění

 • prodej

 • provoz

 • průmyslového

 • svoz

 • třídění