PRAGUE FINANCIAL SERVICES s.r.o.

Nové Město, Růžová 972/1

110 00, Praha 1

Předmět činnosti firmy PRAGUE FINANCIAL SERVICES s.r.o.

Jsme členem finanční skupiny, která prostřednictvím projektových firem pokrývá rezidenční, industriální, komerční i multifunkční segment realitního trhu. Zaměřujeme se na kompletní proces výstavby počínaje akvizicí pozemku, vyřízení povolení, zajištění financování, řízení projektu, až po marketing a konečný prodej. Spolupracujeme s širokým spektrem klientů, do kterého patří korporátní investoři, hypoteční banky, majitelé pozemků a nemovitostí a rovněž koncoví klienti – vlastníci bytů a nebytových prostor.

Další informace o firmě PRAGUE FINANCIAL SERVICES s.r.o.

 • IČ : 4804643
 • DIČ : CZ04804643
 • Počet zaměstnanců : 1

Klíčová slova

 • členem

 • investoři

 • konečný

 • prodej

 • spolupracujeme

 • širokým

 • spektrem

 • klientů

 • kterého

 • patří