Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

Za Porážkou 1142/27

751 31, Lipník nad Bečvou

 • +420 581 773 756
www.ts-lipnik.cz

Předmět činnosti firmy Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

- opravy, údržba a rekonstrukce místních komunikací III. a IV. třídy dle pasportu místních komunikací a zajištění provozuschopnosti povrchových zařízení odpadních vod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích, včetně opravy zábradlí
- zajištění údržby a oprav dopravního značení dle pasportu dopravního značení, včetně místních částí
- provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení, dle pasportu VO, opravy semaforů, montáž a a údržba vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským způsobem
- čištění komunikací a prostranství, včetně zajištění zimní údržby
- zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, nebezpečných odpadů, provozování shromaždiště nebezpečných odpadů, likvidaci odpadů
- zajištění údržby, opravy a obnovy zeleně dle pasportu veřejné zeleně, vazba květin a věnců
- zajištění údržby, oprav a obnovy zámeckého parku
- hřbitovní služby – evidence, vybírání poplatků, zajištění provozu, oprav a údržby
- zajištění provozu, oprav a údržby tělovýchovných sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
- údržba a opravy kanalizace a kanalizačních vpustí dle pasportu kanalizací
- zajištění provozu, opravy a údržby veřejných WC tržnice a aut. nádraží
- zajištění údržby a oprav kašen a laviček
- zajištění údržby a oprav dětských zařízení, hřišť a pískovišť
- provoz a údržba rekultivované skládky
- zabezpečování přepravních služeb fyzickým a právnickým osobám, provádění služeb speciálními mechanizačními prostředky
- silniční motorová doprava nákladní
- zajištění řádného provozu a údržby parkovacích hodin
- nakládání s komunálním odpadem
- správa hřbitova

Další informace o firmě Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

 • IČ : 00097811
 • DIČ : CZ00097811
 • Datum založení : 1.1.2003
 • Výrobce : ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • zajištění

 • údržby

 • opravy

 • oprav

 • dle

 • pasportu

 • údržba

 • zařízení

 • místních

 • provozu

LogoKralPiva.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na KralPiva.cz
Kupón : IFIRMY10