INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE s.r.o.

Černokostelecká 1168/90

100 00, Praha 10

  • +420 220 303 951
www.inovatec.cz

Předmět činnosti firmy INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE s.r.o.

Dodávky chladicích technologií a technologií pro agrární sektor
- zemědělské projekty
- generátory dusíku
- absorbery kysličníku uhličitého
- podtlakové klapky, předtlakové klapky, regulační klapky, kompenzační vaky
- rozvaděče a PLC regulátory se softwarovým vybavením
- linky na zpracování zeleniny a ovoce
- linky na zpracování zemědělských odpadů
- pyrolýzní jednotky
- vodní mikroelektrárny
- kompresorové zdroje chladu pro chladírny a mrazírny
- mrazírky
- chladírny s řízenou atmosférou

Další informace o firmě INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE s.r.o.

  • IČ : 1557424
  • DIČ : CZ01557424
  • Počet zaměstnanců : 9
  • Datum založení : 1.1.1995
  • Distributor : Ano
  • Poskytovatel služeb : Ano